Eksamensplan for Aarhus BSS

Du kan finde tid, sted og lokale for alle eksaminer på fakultetet i Aarhus BSS Eksamensplanen. Skriftlige stedprøver vil finde sted på Fuglesangs Allé 4, med mindre andet er angivet i Aarhus BSS Eksamensplanen.   

Lokale eksamensplaner

På Studieportalerne uploades lokale eksamensplaner for de enkelte uddannelser

Nordøstre Hjørne