Fremdriftsreform på Aarhus BSS

Med fremdriftsreformen er Aarhus BSS og AU sammen med landets andre universiteter blevet sat på en bunden opgave, hvor vi skal leve op til reformens krav og sikre at vores studerende gennemfører deres uddannelse 4,7 måneder hurtigere i gennemsnit i 2020. Vi ønsker samtidig at bibeholde den høje kvalitet i uddannelserne.

Reformens udrulning

Fra efterårssemesteret 2015 vil alle studerende være omfattet af fremdriftsreformen. Det betyder fx, at alle studerende bliver omfattet af kravet om obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til fuldt studieprogram

Hvor langt er Aarhus BSS i processen?

Planlægningsarbejdet omkring fremdriftsreformen er overstået og fra starten af efterårets semester går vi i gang med den praktiske implementering. 

Information til studerende

På de enkelte studieportaler kan du få overblik over, hvilken information de studerende har fået om fremdriftsreformen.