Samtykkeerklæring

Her finder du information om samtykkeerklæringer.  


Krav til samtykkeerklæringen

  • Samtykke skal kunne svare på følgende: Hvem har givet samtykke? Hvornår og hvordan er samtykket blevet givet? Hvad har den enkelte samtykket til?  
  • Et samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt.
  • Formuler dig i sammenhængende tekst og i et neutralt sprog, så den er letlæselig for og tilpasset den, der skal skrive under (den registrerede).
  • Ved onlineversioner er det ok med et felt, hvor man kan klikke “accepter”.

AU anbefaler, at du anvender en af AU's skabeloner til samtykkeerklæring. Find skabelonerne nederst på siden.  


Dokumentation

Datatilsynet stiller krav om, at du kan dokumentere, at du har indhentet et samtykke. Du er selv ansvarlig for at opbevare de samtykker, som du har indsamlet. Du kan fx opbevare dem i WorkZone.  


Aldersgrænse for samtykke

Der er ingen fast aldersgrænse for, hvornår en person er moden nok til at kunne give et gyldigt samtykke, og det afhænger derfor af den enkelte person. Almindeligvis anser Datatilsynet en ung på 15 år eller derover som værende i stand til at give samtykke til behandling af oplysninger om vedkommende.

Ved direkte udbud af informationssamfundstjenester til børn, fx sociale medier, skal forældremyndighedsindehaver give eller godkende samtykke, hvis barnet er under 13 år.


Regler for tilbagekaldelse af et samtykke

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal behandlingen af oplysninger om den registrerede ophøre, hvis oplysningerne ikke kan behandles på et andet grundlag. En tilbagekaldelse af et samtykke har ikke tilbagevirkende kraft, og tilbagekaldelsen påvirker derfor ikke den behandling af oplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen.    


Skabeloner til samtykkeerklæringer til brug af billeder og video