Bootcamp

08.02.2019 | Karen Bjorholm Viberg

Kære kolleger

Arbejdet med at finde AU’s position og anvendelsesmuligheder for cloud-services fortsætter som beskrevet på https://atlas.auit.au.dk/confluence/display/CLOUD/. Vi kan forudse at CLOUD er relevant for os, og at det kommer til at spille en central rolle i, hvad vi skal lave og levere i fremtiden.

Vi har derfor tænkt, at det var vigtigt, at vi alle får et indblik i og en smagsprøve på, hvad CLOUD er, og hvordan man arbejder med det.

I samarbejde med Microsoft har vi nu planlagt en ”Bootcamp”, hvor alle AU-IT’s medarbejdere får chancen for både at høre om udvalgte emner, og at arbejde med en konkret øvelsescase inden for et udvalgt område. Som konsekvens af samarbejdet med Microsoft er det naturligvis Azure vi arbejder med. Bootcampen varer en hel arbejdsdag, og vil blive gentaget to dage i træk, så alle får en chance for at deltage.

Bootcampen afholdes på dagene tirsdag d. 12/3 og onsdag d. 13/3 i uge 11, fra kl. 9 til 15, med fælles afslutning 13/3 kl. 15-15:30. Teamledere for de enkelte teams forventes at lave en overordnet fordeling af hvem der deltager på hvilken dag, under hensyn til vagtbemanding etc., og så fordelingen bliver nogenlunde lige mellem de to dage.

Arrangementet foregår internt på AU, og AU-IT sørger for frokost mv.

Vi beder alle om at sørge for at få booket en af dagene i kalenderen efter aftale med teamleder.

Mere info følger

Med venlig hilsen 

Cloudgruppen

Søren, Frans, Bjørn, Jacob og Henrik

AU IT