FAQ om regler og retningslinier

Gaver og blomster til medarbejdere

Beskrivelse:

På nedenstående link kan man læse om retningslinjer for gaver til medarbejdere. Det er besluttet, at vi ikke giver blomster til nyansatte ved tiltrædelsen.

Beslutning:

Sen nedenstående link

Link:

Gaver

Bredbånd i AU IT - retningslinjer

Beskrivelse:

Er der særlige retningslinjer for AU IT i forhold til det som gælder for hele AU

Beslutning:

Nej, AU IT følger AU's retningslinjer - se link

Link:

Medarbejderbredbånd

Databehandleraftaler

Beskrivelse:

Hvor findes de, hvem underskriver og hvornår skal de laves?

Beslutning:

Skal underskrives af Vicedirektør

Link:

Databehandleraftale

Forplejning - Interne møder

Beskrivelse:

Må man købe forplejning til interne møder?

Beslutning:

Kun tilladt hvis der deltager eksterne gæster.

Link:

Forplejning

IT-nedbrud/driftsforstyrrelse/angreb - Procedure

Beskrivelse:

Hvem skal orienteres, hvis der er et IT-nedbrud/driftsforstyrrelse/angreb?  

Beslutning:

Der skal altid orienteres på serviceinfo. Hvor ellers, afhænger af nedbruddets størrelse og karakter.

Link:

Procedure for IT-nedbrud (au.dk)

Konsulenter

Konsulentydelser - Køb

Beskrivelse:

Hvordan søges om midler til konsulenter?

Beslutning:

Udfyld ansøgningsskema og send til Karen.

Link:

Ansøgningsskema Midler til konsulentydelser

Konsulenter og konsulenthuse - Databehandleraftaler

Beskrivelse:

Skal den enkelte konsulent underskrive en fortrolighedserklæring?

Beslutning:

Nej. Skal være dækket af hovedaftalen

Link:

Skabeloner til Databehandleraftale og Fortrolighedserklæringer

Konsulenter- Eget udstyr ved arbejde for AU

Beskrivelse:

Må konsulenter bruge eget udstyr, når de logger på hos AU?

Beslutning:

Nej. Skal benytte AU IT udstyr.

Link:

Konsulenter - Oprettelse - på medarbejderlignende vilkår

Beskrivelse:

Hvordan opretter man konsulenter, der skal have adgang til vores systemer på medarbejderlignende vilkår, og hvordan får de VPN?

Beslutning:

se link

Link:

Onboarding af konsulenter

Konsulent - Oprettelse - ikke på medarbejderlignende vilkår

Beskrivelse:

Hvordan opretter man konsulenter, der skal have adgang til vores systemer, men ikke på medarbejderlignende vilkår.

Beslutning:

Mail sendes til support@au.dk med følgende oplysninger:

Konsulentens: navn, mailadresse og mobilnummer, og hvad der ønskes adgang til. Konsulenten oprettes og der sendes en mail med: brugernavn + password + vejledning til login og oprettelse af totrinsbekræftigelse, som skal videresendes til konsulenten.

Hvis firmaet konsulenter kommer fra ikke er oprettet hos AU, skal der underskrives en NDA, se link, der skal sendes til godkendelse hos TTO, først efter godkendelse kan konsulenter oprettes i vores systemer.

Link:

NDA

Konsulentydelser - Klippekort

Beskrivelse:

Må man købe klippekort til konsulentydelser?

Beslutning:

Kun efter aftale med chefgruppen

Kompetenceudvikling - Ansøgning

Beskrivelse:

Hvornår ansøger man og hvordan? Der er ikke længere individuelle budgetter i hvert team. Hvordan får man så godkendt kurser mm til medarbejderne. Kan egen chef godkende?

Beslutning:

Egen chef kan ikke godkende, men skal indstille til chefgruppen. Altid gennem chefgruppen for kurser, konferencer m.v. Ikke bøger. Ansøgning sendes altid til Karen.

Link:

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling - Klippekort

Beskrivelse:

Må man købe klippekort til kompetenceudvikling?

Beslutning:

Ja, men godkendes af chefgruppen først. Søges gennem kompetencemidler.

Link:

Kompetenceudvikling

Mobiltelefoni

Mobiltelefon politikker

Beskrivelse:

Regler om mobiltelefoni på AU

Beslutning:

Beskrivelse af indkøb, abonnement, brug

Link

Mobiltelefoni på AU

Mobilnummer - overførsel

Beskrivelse:

Kan man få sit mobilnummer overført til AU

Beslutning:

Ja. Medarbejderen bliver beskattet af fri telefon. Hvis den ikke bruges privat, skal der udfyldes en Tro&Love erklæring.

Link:

Overførsel af mobilnummer

Patchpolitik

Beskrivelse:

Hvad skal patches, og hvis ansvar er det?

Beslutning:

Alle enheder der er tilsluttet et ikke offentligt/gæste netværk(trådløst eller kablet), på Aarhus Universitet er omfattet. Det er systemejeren, systemansvarlige, medarbejdere med ansvar for forsknings-it og ejere af netværksfor-bundne enheder, der har ansvaret for, at det udstyr man anvender er patchet, eller isoleret på passende vis - se link.

Link:

Patch politik - Informationsikkerhed - Confluence (au.dk)

Udstyr i AU IT - Retningslinjer

Beskrivelse:

Er der særlige retningslinjer for AU IT i forhold til det som gælder for hele AU

Beslutning:

Ja, der er retningslinjer - se link.

Link:

Standardudstyr i AU IT