IT på Medarbejderservice

På Medarbejderservice varetager AU IT området vedrørende IT-services og support. IT-sektionen beskriver services og vejledninger til ansatte på AU på IT-området. Det kan være vejledninger til opsætning af udstyr, men siderne indeholder også kontaktoplysninger til IT-support og webshop på IT-området.   

IT-redaktionen
Der er nedsat en redaktionsgruppe, som har det overordnede ansvar for at vedligeholde og udvikle IT-sektionen. IT-redaktionsgruppen holder møde hver 2. måned. I redaktionsgruppen sidder:

  • Thomas Ehler, AU IT - Generelle Applikationer
  • Tine Vogelius Mikkelsen, Aarhus BSS IT-Support
  • Rasmus Stensgaard, AU IT - Brugeroplevelser
  • Sandra Trefzer, AU IT - Brugeroplevelser
  • Jakob Rom Johansen, Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Spørgsmål
Har du generelle spørgsmål om IT-sektionen på Medarbejderservice, bedes du kontakte tovholder Rasmus Stensgaard eller Sandra Trefzer.

Alle siderne på IT-sektionen har en webredaktør fra AU IT. Har du spørgsmål eller forslag til rettelser til en specifik side, kan du finde en oversigt over, hvem der er ansvarlig for de enkelte sider nedenfor.

Oversigt over webredaktører

Vejledninger

Side Webredaktør Kontakt
Brugeroplysninger Johan Cardel
Thomas Ehler 
webredaktionen.genapps.it@au.dk
Dataopbevaring Johan Cardel   webredaktionen.genapps.it@au.dk
Mail Thomas Ehler 
Dan Andersen
webredaktionen.genapps.it@au.dk
Netværk Johnny Skov Petersen
Rasmus Vinge
jsp@au.dk
rvinge@au.dk 
VPN Shahryar Fanayei shfa@au.dk
Print Johan Cardel
Thomas Ehler
webredaktionen.genapps.it@au.dk
Sikkerhed Johan Cardel
Thomas Ehler 
webredaktionen.genapps.it@au.dk
Tilgængelighed Ida Grøning Sønderskov groning@au.dk
Videokonference, møder og telefoni Johan Cardel
Thomas Ehler 
webredaktionen.genapps.it@au.dk

IT-support

Side Webredaktør Kontakt
Arts IT-support Simon Baghlani Reffsøe siba@au.dk
Aarhus BSS IT-support Peter Ulrich Melholt-Jørgensen melholt@au.dk
HE IT-support Kristian Klærke klaerke@au.dk
Nat-Tech IT-support Karen-Marie Vanderskrog IT-webredaktion.ST@au.dk
FA IT-support Susanne Gram adm.it@au.dk
Sådan bruges Teamviewer Susanne Gram adm.it@au.dk
Kontor flytning - tjekliste Susanne Gram adm.it@au.dk

Anskaf IT-udstyr og software

Side Webredaktør Kontakt
IT-webshop Jeppe Kappelgaard Lauridsen jkla@au.dk 
Software Susanne Gram adm.it@au.dk
Selvbetjeningsportalen Johan Cardel
Thomas Ehler 
webredaktionen.genapps.it@au.dk

Sikkerhed

Side Webredaktør Kontakt
Sikkerhed Jakob Rom Johansen web.us@au.dk

Tovholdere

Rasmus Stensgaard

Specialkonsulent AU IT - Brugeroplevelser

Sandra Trefzer

User experience konsulent AU IT - Brugeroplevelser