Sammenlægning af to teams

Chefgruppen har besluttet at sammenlægge integrationsteamet med webteamet så der dannes et nyt team. Ledelsen af teamet vil blive varetaget af teamleder Martin Smith med reference til funktionschef Steffen Longfors. Sammenlægningen vil træde i kraft 1. november 2019. Det nye team vil komme til at bestå af 22 fuldtidsansatte, en elev og en række studentermedhjælpere.

04.09.2019 | Karen Bjorholm Viberg

Baggrund

Stillingen som teamleder for integrationsteamet har været i offentligt opslag siden 5. august.

Beslutningen om at lægge integrationsteamet ind under teamleder Martin Smith i stedet for at ansætte en ny teamleder, er blevet truffet, fordi chefgruppen mener, at det vil være nyttigt at bringe medarbejderne i de to teams tættere på hinanden. De to teams blev adskilt i 2016 og både medarbejdere og ledere har løbende observeret, at adskillelsen har medført nogle udfordringer for det gode samarbejde. Sammenlægningen har været drøftet med medarbejderrepræsentanter, og den har været forelagt LSU. Begge steder har reaktionen været positiv.

Martin Smith, der nu bliver teamleder for det samlede team, har været ansat på AU siden marts 2019. Før det arbejdede han som udviklingsleder hos IBM. Martin Smith er en meget erfaren og vellidt leder og medarbejderrepræsentanter fra Integrationsteamet har reageret positivt på at få Martin som daglig leder.

Sammenlægningen af de to teams har den sidegevinst, at AU IT sparer en teamlederstilling, hvilket bidrager positivt til bestræbelserne på både at leve op til det årlige sparekrav på 2 % og samtidigt at kunne rekruttere de medarbejdere, der kan sikre gennemførelse af digitaliseringsstrategien.

Fremadrettet proces

Medarbejderne i de to teams er blevet orienteret om sammenlægningen i dag den 4. september. Sammenlægningen træder i kraft den 1. november. Martin Smith vil afholde MUS-samtaler med integrationsteamet i november.

Sammenlægningen vil sandsynligvis føre til, at både teams og afdelinger kommer til at skifte navn. Medarbejderne vil blive inddraget i drøftelserne af dette.

AU IT