Forplejning og booking af mødelokaler

Forplejning

  • Du kan selv bestille forplejning til møder, eller bede IT-sekretariatet om hjælp til det. Send en mail til it-sekretariat@au.dk
  • Som udgangspunkt er der ingen forplejning på interne møder, kurser og konsulentbesøg. Undtagelsen for reglen er mødeforplejning til kurser med eksterne deltagere som afholdes hen over frokostpausen.

Booking af mødelokaler

  • Du skal selv booke mødelokaler til dine møder.
  • Booking sker via Outlook Kalender. Find vejledning til hvordan du booker mødelokaler her
  • Kontakt IT-sekretariatet hvis du er i tvivl om hvilke mødelokaler du kan booke.
  • Der afholdes videomøder frem for fysiske møder, hvor det er muligt, hvis det kan medvirke til mindre transport.