AU indfører nyt sikkerhedstiltag til dine mobile enheder

Alle medarbejdere skal fremover installere app’en Intune-firmaportal på mobiltelefoner og tablets, hvis man fortsat vil have adgang til AU-data fra sine mobile enheder. Med app’en reducerer AU risikoen for, at dine data havner i de forkerte hænder.

Intune-firmaportal er et nyt sikkerhedstiltag, som rulles ud til AU's medarbejdere. Foto: Foto: Lars Kruse

Den digitale udvikling giver stadig flere muligheder for, at medarbejdere kan tilgå data via fx mail, kalender og Teams fra tablets og mobiltelefoner. Det stiller samtidig større sikkerhedskrav til de mobile enheder, vi hver især bruger.  

For at leve op til de tekniske minimumskrav, der stilles til statslige institutioner, skal alle medarbejdere derfor installere Microsoft 365-app’en Intune-firmaportal på alle de mobile enheder, som anvendes i AU-regi. 

App’en bidrager til at sikre, at alle holder deres udstyr opdateret, da netop opdateringer er afgørende for et højt sikkerhedsniveau. I praksis minder app’en dig om, når du skal installere nye opdateringer af styresystemet og lukker for din adgang til AU-data, hvis du ikke opdaterer inden for den angivne frist. Initiativet er godkendt i ledelseskredsen i enhedsadministrationen med opbakning fra CISU, det Centrale Sikkerhedsudvalg.  

Informationssikkerhedschef på AU, Thomas Kaaber, understreger væsentligheden. 

“Truslen fra cyberkriminelle mod universiteterne er høj. Så sent som i december blev vi mindet om alvoren, da AU måtte lukke for adgangen til en række IT-systemer på grund af en alvorlig sikkerhedstrussel. Vi overvejer hele tiden, hvad vi kan gøre for at dæmme op for alvorlige databrud. Her er Intune-app’en et vigtigt initiativ, der kan hjælpe os med at undgå, at vores data havner i de forkerte hænder,” siger Thomas Kaaber. 

Han peger desuden på, at flere andre store organisationer også anvender Intune-firmaportal, og at landets øvrige universiteter kommer til at indføre tilsvarende løsninger for at styrke cybersikkerheden.  

Særlige krav til login 

Når app’en er installeret, er det ikke én, man skal forholde sig til i det daglige. I løbet af december 2021 og januar 2022 er Intune-firmaportal blevet testet af ca. 1.000 medarbejdere og rullet ud til alle i AU IT. Erfaringerne er gode og viser blandt andet, at der for rigtig mange ikke vil være nogen ændringer forbundet med installationen. 

Som en del af den øgede sikkerhed stiller Intune-firmaportal dog særlige krav til login på dine enheder. Login skal bestå af enten en 6-cifret kode, face-id eller fingeraftryk. Har du ikke allerede dette, vil du blive guidet igennem, når du installerer app’en. 

Derudover gælder det særligt for alle med en Android-telefon, at de vil opleve en ændring på deres hjemmeskærm, som fremover vil være organiseret i to områder: “Personligt” og “Arbejde”. Det er apps under området “Arbejde”, som er omfattet af Intune-firmaportal. 

Nogle medarbejdere benytter i dag private telefoner i arbejdsøjemed. Ønsker man fortsat at tilgå AU-data fra sit private udstyr, skal man også installere app’en her.  

Forældet udstyr skal skiftes 

I nogle tilfælde kan mobile enheder ikke længere opdateres, og du får brug for at skifte udstyr. Dine mobile enheder skal som minimum være opdateret til følgende styresystem for at fungere:   

  • Android: OS 10  

  • Apple iPhone 6S  

Intune-firmaportal udrulles gradvist i den kommende periode, og du vil modtage en mail med flere informationer, når du bliver bedt om at installere app’en. Herunder hvordan du håndterer eventuelle ændringer.  

Indtil da kan du også orientere dig på denne hjemmeside, hvor bl.a. du finder en spørgsmål/svar-sektion. 

FAKTA om installation af Intune-firmaportal 

  • App’en udrulles gradvist til hele universitetet. Du modtager en mail, når du skal installere Intune-firmaportal.  

  • Du har 14 dage til at få lavet installationen. Herefter kan du kun få adgang til AU-data fra mobile enheder, hvor Intune-firmaportal er installeret. 

  • Det er nemt at installere app’en, og du kan gøre det hvor som helst, så længe du har en stabil internetforbindelse.  

  • Du kan hente Intune-firmaportal i App Store eller Google Play, alt efter om du har en Apple eller Android-enhed.