Første bæredygtige certificering i hus på AU

Aarhus Universitet har modtaget en bæredygtig certificering for sin renovering af CED’s lokaler på Trøjborgvej. Certificeringen er den første af sin slags på AU og gives blandt andet for det gode indeklima og de bæredygtige løsninger, som er skabt i huset. Flere certificeringer af universitetets bygninger forventes de kommende år.

I stedet for at købe en ny dør, er den oprindelige hoveddør i CED’s bygning blevet istandsat som led i en bæredygtig renoveringsproces. Foto: Lars Kruse

Lægger du vejen forbi Trøjborgvej 82, møder du et flot gammelt hus, der blev opført tilbage i 1932 som Kvindeseminarium med faglokaler og en gymnastiksal. I dag ser huset noget anderledes ud indvendigt med moderne, lyse kontorlandskaber, undervisningslokaler og opholdsrum, som er tilpasset husets nye beboere fra Centre for Educational Development (CED) og de undervisere, som løbende lægger vejen forbi ifm. kurser og workshops. Den gennemgribende renovering har nu udløst en bæredygtig sølv-certificering efter den frivillige danske ordning, DGNB. Det er der flere grunde til.

Renoveringen er sket med afsæt i husets historie, hvor flere af gymnastiksalens ribber og den originale hoveddør er tilpasset og bibeholdt. Derudover er der brugt energivenlige og bæredygtige materialer til de forskellige løsninger.

Særligt det gode indeklima har været i højsædet ifm. renoveringen af CED’s lokaler. Her har man fx etableret en akustikvæg af træ midt i bygningen, som både understøtter et godt indeklima og en god akustik.

Flere certificeringer på vej

Den nye bæredygtige certificering er den første af sin slags på AU. Målet er at opnå flere certificeringer ifm. nybyg og store renoveringer de kommende år, og sporene er allerede lagt. De kommende bygninger til Aarhus BSS i Universitetsbyen og hele Universitetsbyen som byområde er for nylig blevet præcertificeret til guld efter DGNB-ordningen.

Det er FEAS Erhverv P/S som bygherre, der udvikler Universitetsbyen og sammen med AU arbejder for at opnå de bæredygtige certificeringer.

Fakta om DGNB

  • DGNB er en bæredygtighedscertificering målrettet bygninger og byområder.
  • Når en bygning DGNB-certificeres, bliver den målt og vejet på sine miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighedskvaliteter samt på teknik og proces.
  • DGNB benytter et trappesystem, som betyder bygninger og byområder kan opnå en certificering til enten bronze, sølv, guld eller platin. Læs mere om DGNB.
  • Se hvilke offentlige institutioner og virksomheder, der er DGNB-certificeret.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte projektleder/bygningsingeniør, Paul Behrens, hvis du vil vide mere om universitetets arbejde med DGNB.