Klimaregnskab 2021: Status quo i AU’s CO2-udledning

AU’s klimaregnskab for 2021 er nu offentliggjort, og resultaterne viser, at universitetets CO2-udledning i 2021 ligger på samme niveau som i 2020.

Aarhus Universitet har netop offentliggjort sit fjerde klimaregnskab. Her kan man få overblik over AU’s CO2-udledning i 2021.

AU’s CO2-udledning for 2021 er blevet opgjort til at være på niveau med 2020 – med et fald på 1 procent. Det fremgår af universitetets seneste klimaregnskab.

Det er et udmærket resultat, vurderer programleder for AU’s klimaindsats, Andreas Sindal Stounbjerg, da det skal ses i lyset af, at 2020 havde en ekstraordinær nedgang af universitetets aktiviteter pga. corona-nedlukning.

”Selvom vi igen begyndte at rejse og møde fysisk ind på arbejde i løbet af 2021, er universitetets samlede CO2-udledning ikke røget i vejret, hvilket bl.a. skyldes en fortsat begrænset rejseaktivitet i det pågældende år. Desuden påvirkes AU’s CO2-udledning positivt af, at den udledning, vi opgør via vores investeringer, er faldet”, siger han og fortsætter:

”Det betyder også, at det er helt afgørende, at universitetet fastholder og bygger videre på de gode erfaringer og vaner fra corona-årene for at holde det niveau de kommende år”.

Målet med AU’s samlede klimastrategi er at reducere universitetets CO2-udledning med 35% i 2025 sammenlignet med 2018, der er basisåret. AU er allerede godt i gang med arbejdet hen mod 35%-målet, og i år er der blevet iværksat flere nye CO2-reducerende aktiviteter. Blandt andet i forbindelse med den ekstraordinære indsats for at nedbringe forbruget af el og varme, en revideret rejsepolitik, der opfordrer ansatte til at rejse mindre, samt grønnere indkøbsaftaler.

Aarhus Universitets klimaindsats er desuden blevet positivt bemærket eksternt i en ny international ranking for sustainability.

Metoden bag klimaregnskabet

Det er fjerde klimaregnskab fra Aarhus Universitet. Det er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE).

Regnskabet tager udgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG), som er en anerkendt metode, der opgør udledning af drivhusgasser i CO2-ækvivalenter fordelt på 3 såkaldte scopes.

  • Scope 1 (direkte udledning fra AU’s matrikler, biler osv.)
  • Scope 2 (indirekte udledning relateret til indkøb af varme, el, køling og damp)
  • Scope 3 (værdikædeudledning fx relateret til indkøb, flyrejser og investeringer)

Se AU’s klimaregnskab 2021, og læs mere om beregningerne.

Læs mere om AU’s klimastrategi

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til greenteam@au.dk.