Retningslinjer for distancearbejde er opdateret

AU's retningslinjer for distancearbejde er blevet opdateret på baggrund af erfaringer fra corona-nedlukninger. De overordnede retningslinjer lægger vægt på fysisk fremmøde med mulighed for fleksibilitet – alt efter lokale forhold og behov.

Foto: Lars Kruse

Efter pandemien har sluppet sit tag i os, og universitetet igen er fuldt åbent, har universitetsledelsen samlet op på de mange erfaringer, medarbejdere og ledere har gjort sig med hjemmearbejde. De opdaterede retningslinjer for distancearbejde er drøftet i HAMU og HSU – og nu endeligt vedtaget af HSU. 

Retningslinjerne understreger, at AU er et campusuniversitet, hvor universitetet er den primære arbejdsplads, og hvor fysisk fremmøde er vigtig for fx samarbejde med interne og eksterne, servicering af studerende, videndeling og kollegiale fællesskaber. Samtidig tilgodeser retningslinjerne ønsket om fleksibilitet. De giver mulighed for, at distancearbejde kan indgå i tilrettelæggelsen af arbejdet, hvor det er foreneligt med kvalitet og effektivitet i opgaveløsning, samarbejde og trivsel – både hos den enkelte og for fællesskabet. 

Universitetsdirektør Arnold Boon understreger, at det er vigtigt, at retningslinjerne favner hele universitet.

”Aarhus Universitet består af mange arbejdspladser og mange forskellige jobfunktioner, hvor distancearbejde kan fungere for nogle, men ikke for alle. Derfor skal retningslinjerne ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses efter lokale forhold og behov”, siger han og fortsætter:

”Med rammerne ønsker vi at sikre, at der er liv og arbejdsfællesskaber, når man møder ind på universitetet, og at vi samtidig tilbyder mulighed for fleksibilitet, hvor det er muligt og giver mening”.

Distancearbejde kan aftales med nærmeste leder og planlægges som hovedregel løbende efter behov og ikke som fast og formaliseret aftale. 

Retningslinjerne evalueres i HSU om et år.

Læs de opdaterede retningslinjer på medarbejderservice. Har du spørgsmål, kan du kontakte din nærmeste leder.