Nyt om Pure

Rapportering på eksterne samarbejder

Fra 2024 er det muligt at rapportere på eksterne samarbejder!

På Aarhus Universitet og Aarhus Universitets Hospital udgives der hvert år flere tusinde publikationer. En stor del af disse er udarbejdet i samarbejde med forfattere fra andre universiteter, hospitaler, virksomheder etc. Indtil nu har det ikke været muligt at rapportere meningsfuldt på disse samarbejder, da datagrundlaget har været af lav kvalitet. 

Siden efteråret 2023 har Pure-teamet arbejdet ihærdigt på at rydde op i eksterne organisationer, som hele tiden kommer ind i Pure gennem manuel oprettelse og import. Vi er ikke i mål med alle eksterne organisationer, men datakvaliteten på de eksterne organisationer er nu så god, at man kan lave valide rapporter, der viser samarbejder fordelt på type af organisation eller specifikke eksterne organisationer for publikationer fra 2024 og fremad.

Vi prioriterer i den daglige drift at sikre datakvaliteten på de eksterne organisationer, der optræder på nyere publikationer. Dermed forventer vi, at der ved registreringsåret udgang ikke vil være ikke-godkendte eksterne organisationer på nogle validerede 2024-publikationer.

Læs mere om datakvalitetsarbejdet, og hvordan du kan understøtte det