Nyt om Pure

Deadline for registrering af publikationer i Pure: 15. januar

Mandag d. 15. januar 2024 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2023.

2024 står for døren, og derfor er tid til at sikre sig, at alle ens publikationer og øvrige forskningsoutput, som er er udgivet i 2023, bliver registreret i Pure. 

Mandag d. 15 januar er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2023. Denne deadline sikrer, at alle rettidigt indberettede poster når at blive valideret inden d. 1. marts 2024, hvilket er et krav for, at de kan indgå i årets ledelsesrapportering. 

Er du forsker eller administrativ medarbejder, som registrerer i Pure, er det vigtigt, at du inden den 15. januar 2024 tjekker følgende:

  • Er alle dine publikationer registreret i Pure?
  • Er inddateringen for dine publikationer med udgivelsesår 2023 færdiggjort?
  • Har nogen af din publikationer ændret udgivelsesstatus, siden du registrerede dem?
  • Er dine publikationer påført den rigtige kategori ('forskning', 'formidling', 'rådgivning' og 'undervisning')?
  • Er angivelsen af ”peer review” korrekt?
  • Er Open Access-status korrekt for relevante publikationer?

AU nøgletal

AU modtager i begyndelsen af marts en opgørelse over AU’s forskningsproduktion. Opgørelsen indeholder antallet af registrerede publikationer med udgivelsesår 2023 og indgår som en del af universitets årsrapport.

Skriv til pure@au.dk hvis du har spørgsmål.

Fakta om Open Access

I begyndelsen af marts 2024 høstes publikationer med udgivelsesår 2022 til den danske Open Access indikator. Derfor skal du sørge for, at Open Acces status på dine publikationer fra 2022 er korrekt. Se også gerne på publikationer fra 2023, så du har alt opdateret. Upload det accepterede manuskript til Pure, hvis du har forlagets tilladelse til at parallelpublicere det. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til Open Access, kan du kontakte din kontaktperson ved AU Library. Du kan læse mere om Open Access her.