Hvad er Open Access?

Open Access drejer sig om fri og gratis adgang til offentligt finansieret forskning, dvs. fri adgang til at læse og anvende videnskabelig information, herunder mulighed for uhindret at downloade videnskabelige publikationer.

Med Open Access vil alle have adgang til publicerede forskningsresultater. Adgangen afhænger ikke af, om man personligt eller via sit bibliotek har tegnet abonnement på et tidsskrift.

Open Access influerer ikke på kvalitetssikringen i publiceringsprocessen (’peer review’).

Med Open Access (OA) er der grundlæggende retninger: ’den grønne vej’ og ’den gyldne vej’.

Aarhus Universitet anbefaler den ’grønne vej’ inden for Open Access (OA).

Det betyder, at du parallelt med din sædvanlige publicering – sikrer at dine forskningspublikationer er offentligt tilgængelige i PURE gerne suppleret med et fagspecifikt arkiv.

Hvad siger kollegaerne?

Videoskærmbillede

Hør hvad fire kollegaer fortæller om deres erfaringer med at udgive Open Access. 

Open Access politik på AU

Aarhus Universitet har d. 20. januar 2016 vedtaget en revideret Open Access politik. Fremover forventes forskere at sikre at deres forskningspublikationer er tilgængelige som Open Access i PURE.

Nyt om Open Access

Mange flere forskningsartikler fra AU skal være tilgængelige for et bredt publikum. Aarhus Universitet vil med en justeret Open Access-politik, der støtter op om den nationale Open Access-strategi, skabe større synlighed om universitets forskning.

Erfaringer med Open Access

Fire forskere fortæller om deres erfaringer

Hør fire forskere fra AU fortælle om deres erfaringer med Open Access. 

Se videoer om den nationale strategi, Horizon 2020 og best practice

The seminar featured a series of presentations about strategy in Open Access.

Brug for hjælp

Har du brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte AU Library.