Open Access på Aarhus Universitet

  • Information om Open Access til dig som forsker

Ny Wiley aftale 2022-2025

Det Kgl. Bibliotek har indgået en ny fireårig aftale med Wiley i perioden fra 2022 til 2025. En aftale, der bl.a. sikrer flere muligheder for gratis Open Access publicering.  

Læs mere om aftalen og hvad det betyder for dig, der er tilknyttet Aarhus Universitet.

Open Access politik på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet (AU) støtter ideen i den nationale Open Access strategi og ønsker at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virksomheder til forskningspublikationer frembragt som led i forskningen på AU. Med Open Access vil alle have adgang til publicerede forskningsresultater. Adgangen afhænger ikke af, om man har tegnet abonnement på et tidsskrift, personligt eller via sit bibliotek.

Open Access publicering

Hvilke forskellige muligheder har du for at publicere Open Access?

Open Access og fonde

Hvordan forholder danske og udenlandske fonde sig til Open Access publicering?
Er der noget, du bør være særligt opmærksom på?     

Open Access og ophavsret

Hvad skal du være opmærksom på, når det gælder ophavsret og Open Access?

Open Access og sociale medier

Hvordan forholder forlagene sig til Open Access på de sociale medier?

Fordele ved Open Access

Hvilke fordele kan du opnå, når du publicerer Open Access og hvilke forbehold kan der være?

Open Access i Pure

Hvordan kan AU Library hjælpe dig med Open Access i Pure?

Gør din publikation Open Access tilgængelig via Pure

Kontakt Open Access-supporten på AU Library

Har du spørgsmål til Open Access, er du meget velkommen til at kontakte Open Access-supporten hos AU Library: oa@kb.dk