Nyt om Pure

Husk at registrere dine publikationer i Pure

Søndag d. 15. januar 2023 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2022.

2022 nærmer sig sin afslutning, og du skal derfor være opmærksom på deadlines og praktisk information omkring indberetning af universitetets publikationer i Pure.

Søndag d. 15. januar 2023 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2022. Det er også sidste frist for at gøre dine publikationer tilgængelige i Open Access.

Er du forsker eller administrativ medarbejder, som registrerer i Pure, er det vigtigt, at du inden den 15. januar 2023 tjekker følgende:

  • Er alle dine publikationer registreret i Pure?
  • Er inddateringen for dine publikationer med udgivelsesår 2022 færdiggjort?
  • Har nogen af din publikationer ændret udgivelsesstatus, siden du registrerede dem?
  • Er dine publikationer påført den rigtige kategori ('forskning', 'formidling', 'rådgivning' og 'undervisning')?
  • Er angivelsen af ”peer review” korrekt?
  • Er Open Access-status korrekt for relevante publikationer?

AU’s nøgletal og status i Open Access Indikatoren er baseret på validerede data i Pure. Derfor er det nødvendigt, at fristen overholdes. AU Pure kan ikke garantere, at publikationer, der indberettes efter fristens udløb, kan nå at blive valideret og talt med.

AU nøgletal

AU modtager i begyndelsen af marts en opgørelse over AU’s forskningsproduktion. Opgørelsen indeholder antallet af registrerede publikationer med udgivelsesår 2022 og indgår som en del af universitets årsrapport.

Skriv til pure@au.dk hvis du har spørgsmål.

Fakta om Open Access

I begyndelsen af marts 2023 høstes publikationer med udgivelsesår 2021 til den danske Open Access indikator. Derfor skal du sørge for, at Open Acces status på dine publikationer fra 2020 er korrekt. Se også gerne på publikationer fra 2022, så du har alt opdateret. Upload det accepterede manuskript til Pure, hvis du har forlagets tilladelse til at parallelpublicere det. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til Open Access, kan du kontakte din kontaktperson ved AU Library. Du kan læse mere om Open Access her.