AU-projekter på LUMI

Se eksempler på forskningsprojekter fra AU, som har fået tildelt ressourcer på den fælleseuropæiske supercomputer LUMI, der er et af verdens hurtigste HPC-anlæg.


LUMI er den hurtigste supercomputer i Europa og den tredjehurtigste i verden, hvilket gør det til et HPC-anlæg i international topklasse.

Danmark har andel i LUMI sammen med en række europæiske lande, og alle forskere og ph.d.-studerende uanset forskningsfelt kan få adgang til LUMI, hvis deres projekt er relevant, og flere AU-forskere har allerede haft mulighed for at arbejde på den europæiske supercomputer.

Få adgang til LUMI

Der er to måder til at få adgang til LUMI alt efter, om det er et mindre eller et større projekt.

  • Ved mindre projekter sendes en ansøgning til AU's HPC-forum
  • Ved større projekter sendes en ansøgning ved nationale eller internationale kald.

I begge tilfælde er det muligt at få hjælp gennem AU's frontoffice. - Kontakt deicfrontoffice@au.dk


Tre eksempler på AU-projekter på LUMI

Christian David Jørgensen, postdoc ved Institut for Kemi

I Biomodelling-laboratoriet simulerer vi komplekse biologiske cellemembraner og membranproteiner, som spiller en rolle i forskellige sygdomme (fx Alzheimers og sygdomme i centralnervesystemet).

Jeg begyndte at arbejde indenfor dette felt efter at have fuldført to postdocs i USA, og jeg har sidenhen søgt uafhængige midler med henblik på at kunne fortsætte min forskning i blod-hjerne-barrieren.

Med LUMI har vi opnået de mål, vi har sat os for vores simulering, og flere af laboratoriets medlemmer, som er på forskellige stadier af deres karriere (kandidat, ph.d. og postdoc), har haft gavn af den kraftfulde HPC-infrastruktur.

Jonas Elm, adjunkt ved Institut for Kemi

En bedre forståelse af mekanismen bag dannelse og vækst af molekylære klynger i atmosfæren er vigtig for vores globale klima. Kvantekemiske beregninger giver direkte indsigt i termokemien ved klyngedannelse, men sådanne beregninger kræver stor computerkraft.

Derfor er det nødvendigt med nøjagtige benchmarks, så man kan identificere effektive metoder til grundige undersøgelser af konfigurationerne af nye klyngesystemer. Via LUMIs arkitektur kunne vi udføre en nyskabende benchmark-undersøgelse, både indenfor antallet af undersøgte systemer (11.749 syre-base-klynger) og det teoretiske benchmark-niveau (PNO-CCSD(F12*)(T)/cc-pVDZ-F12).

Vi ville ikke kunne have gennemført vores benchmark-undersøgelse uden adgang til LUMI. Resultaterne viser, at r2SCAN-3c er en robust metode, der give atmosfæriske klyngebindingsenergier, som stemmer fint overens med meget nøjagtige metoder. Resultatet vil forme fremtiden for konfigurationsmæssig sampling af atmosfæriske molekylære klynger.

Offentligjort artikel: Massive Assessment of the Binding Energies of Atmospheric Molecular Clusters.

Riyanjul Islam, postdoc ved Institut for Mekanik og Produktion

Jeg har benyttet mig af supercomputeren LUMI, og det har været en fantastisk oplevelse. Selvom den umiddelbart ser ud som ethvert andet Linux-system, betyder ressourcerne, som den giver mig adgang til, fx stor lagringskapacitet og flere CPU'er, at det er langt nemmere for mig at fuldføre mine beregninger, og det ville ikke have været muligt på mit eget system.

At have adgang til sådan en maskine er virkelig godt for moralen, fordi vi ikke bekymrer os om ressourcerne, hvilket også kan kræve meget af vores tid - tid, som vi kunne have brugt på at løse opgaver.

Derudover føles det virkelig godt at vide, at jeg er en af de ganske få mennesker i verden, som har adgang til en så kraftfuld computer.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til deicfrontoffice@au.dk.