Adgang til HPC-ressourcer

Her får du overblik over, hvordan du som forsker kan få adgang til HPC-ressourcer på enten AU's egne anlæg eller gennem nationalt eller internationalt HPC-samarbejde.

I samarbejde med Danish e-infrastructure Coorporation (DeiC), tilbyder AU adgang til de nationale HPC-ressourcer. 

Samarbejdet betyder, at forskere på AU kan søge om adgang til HPC-ressourcer på de danske anlæg, DeiC råder over.

Derudover råder universitetet selv over en mængde HPC-ressourcer, som vores forskere også kan få adghang til.


Hvad er HPC?

HPC står for High-Performance Computing. Det dækker over forskellige typer maskiner, som kan lave den slags beregninger og datahåndtering, en normal computer ikke kan klare. HPC er altså et værktøj som kan bruges i forskningen til at lave undersøgelser, der ellers ville være umulige. 

Du kan søge om HPC-ressourcer, hvis dit forskningsprojekt lever op til de kriterier, vi beskriver her.

Hvad kan jeg søge om?

DeiC råder over fem forskellige HPC-typer, der udbydes af en række konsortier. Konsortierne har universiteterne som parter. HPC-typerne er inddelt efter hvilken hardware, maskinerne består af, og hvilke krav systemet stiller til brugeren. Her beskriver vi hvad du kan søge om adgang til.

For mere information og detaljer, besøg EuroCC Knowledge Pool ved at klikke på dette link.

HPC-type Beskrivelse
DeiC Interactive HPC

Let at gå til for nye brugere og til uddannelsesformål.

Målgruppen for DeiC Interactive HPC er brugere, som ønsker et HPC-system, der minder så meget som muligt om almindelige computere. Du tilgår computeren gennem en webbrowser, og derigennem kan du bruge et stort antal programmer, helt lilgesom på din egen PC. Fordi Interactive HPC er så enkel at bruge er det oplagt til nye brugere og studerende. På den anden side giver de mange programmer garvede brugere et væld af muligheder.

For mere information om systemet se https://interactivehpc.dk/#/.

DeiC Throughput HPC

Ideel til små og mellemstore jobs, der bruger store mængder data eller filer, og til analyse af følsom data. 

DeiC Throughput HPC tilbyder en traditionel HPC-opsætning, som du tilgår med en SSH-forbindelse til en Linuxserver. Herfra kan du køre jobs gennem et køsystem (typisk Slurm) der klarer ressourceallokering og kørsel. Systemet kan håndtere store mængder data med høj sikkerhed og er ideelt til paralleliserbare programmer. Alt i alt har du stor kontrol over dine jobs på Throughput HPC, og derfor kan det også tage længere tid for nye brugere at lære end Interactive.

For mere information om systemet og om hvordan du får adgang, se https://www.deic.dk/Supercomputere/vejledninger-og-guides/Saadan-faar-du-adgang-til-HPC-Type-2

DeiC Large Memory HPC 

Anvendes til store matrixproblemer eller hvsi du har brug for en stor mængde hukommelse og forholdsvist lille antal effektive beregningskerner. 

Ligesom Throughput er Large Memory HPC opsat som en Linuxserver med adgang gennem en SSH-forbindelse. Forskellen er, at den  computer, der ligger bag Large Memory tilbyder et mindre antal CPU-kerner, som til gengæld har adgang til store mængder hurtig hukommelse. Systemet er designet til programmer som er begrænset af hukommelsesmængde eller latenstid, og programmer, der ikke kan paralleliseres effektivt.

Dokumentationen for computeren kan ses på https://docs.hpc-type3.sdu.dk/.

DeiC Accelerated HPC 

Primært til udviklingsanlæg, der vil hjælpe danske forskere til at blive klædt på til næste generations supercomputere.

I takt med at GPU’er over de seneste år har øget mulighederne for ekstremt paralleliserbare programmer, forskes der nu i andre typer hardware der kan accelerere bestemte operationer. Accelerated HPC giver dig mulighed for at teste den slags løsninger med tanke på fremtidens HPC.  

Bag projektet er et samarbejde mellem ITU, RUC og KU, og anlægget bliver udviklet og vil blive drevet af KU. 

Accelerated HPC er under opbygning, og modtager endu ikke brugere. 

LUMI Capability HPC 

Capability HPC er den europæiske pre-exascale supercomputer LUMI. LUMI står for "Large Unified Modern Infrastructure", og har hjemme i CSC's datacenter i Kajaani, Finland.

LUMI tilbyder en opsætning, der ligner Throughput HPC, men med det ypperste hardware. Helt specifikt er computerens knuder forbundet til hukommelsen, lageret og hinanden på en måde, der minimerer latenstiden ved kommunikation. Det vil sige at LUMI kan håndtere beregninger, der ikke er mulige med Throughput HPC på grund af latenstid eller hukommelseskrav. 

LUMI er financieret 50 pct. af EuroHPC Joint Undertaking og 50 pct. af konsortium landene, bl.a. Danmark. Danmark kan bruge 3 pct. af ressourcerne på LUMI, og AU har adgang til sin egen andel heraf, som fordeles af HPC Forum gennem tilbagvendende kald.

Læs mere om LUMI her: https://www.lumi-supercomputer.eu/

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om HPC-ressourcer til både små og store projekter. De to slags projekter har hver sin ansøgningsproces.

Et lille projekt ( eller et ”sandkasse-projekt”) er defineret som et projekt der kræver mindre end:

 • DeiC Interactive HPC: 1.000 CPU-kerne-timer, 100 GPU-timer, 1 TB data eller 1.000 DKK
 • DeiC Throughput HPC: 1.000 CPU-kerne-timer, 100 GB data
 • DeiC Large Memory HPC: 1.000 CPU-kerne-timer, 100 GPU-timer, 1 TB data
 • DeiC Accelerated HPC: Maskine ikke færdigbygget
 • LUMI: Kan ikke bruges til små projekter.

Ansøgning om HPC-ressourcer til et lille projekt:

Du søger ved at sende en mail til deicfrontoffice@au.dk, hvor du kort beskriver:

 • Den HPC computertype du ønsker adgang til
 • Den mængde data, som skal behandles
 • Hvilket institut, du er tilknyttet
 • Din erfaring i forhold til HPC

Ansøgning om HPC-ressourcer til et stort projekt – forår 2024

12. januar: Kald offentliggøres fra DeiC: Opslag af regnetid på de nationale e-ressourcer, H2-2024
12. marts: Forskere sender ansøgning til DeiC via egrant: www.e-grant.dk

Du kan finde hjælp til at udfylde din ansøgning her: vejledning til skabelon

De ressoucer, der bliver uddelt gennem det aktuelle kald bliver tildelt pr. 1 juli 2024. 

Sådan behandler vi din ansøgning

Ansøgning til lille projekt (”sandkasse-projekt”)

Der er ingen deadline for ansøgninger til små projekter, så du kan altid sende en ansøgning. 

Front-office behandler din ansøgning og giver svar inden for 1-2 uger.

Ansøgning om HPC-ressourcer til et stort projekt – foråret 2024

Ansøgningerne vurderes ift. forskningsmæssig kvalitet, adgang til relevant support, og kompetencemæssige ressourcer. 

Ansøgninger, der vurderes til ikke at leve op til kravene, får afslag.

Ved afslag oplyses ansøger om mulighed for at søge ressourcer i ”sandkassen”.

12. januar - 12. marts:

Forskere kan indsende ansøgnigner til DeiC via email e-kald-ansoegning@deic.dk.

15. juni:  

DeiC har færdigbehandlet ansøgningerne.

Ansøgere, universiteter og HPC centre orienteres om resultatetet.

Ressourcer forventes klar til anvendelse pr. 1. juli.

15 juni - 1 juli: AU disponerer selv over en del af DeiCs HPC-ressourcer. Disse ressourcer tildeles de AU-ansøgninger, som ikke blev imødekommet af DeiC, hvis de relevante forskere vælger at søge HPC Forum om denne mulighed. Forum behandler disse ansøgninger på førstkommende HPC Forum møde.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til deicfrontoffice@au.dk.  

Om DeiC's HPC-ressourcer

Af de nationale HPC ressourcer som DeiC koordinerer bliver 50% fordelt lokalt af de enkelte universiteter, mens 45% af ressourcerne bliver fordelt efter opslag og ansøgning. De resterende 5% er såkaldt ”frie midler”, som bliver brugt til test af beregningsmetoder af såvel nye som mere erfarne brugere.

De frie midler tildeles af DeiCs HPC Chef Eske Christiansen. Her kan du læse mere om hvordan du søger om HPC midler i sandkassen: link.

Hvis du vælger at søge om adgang til de 45% af ressourcerne, der bliver fordelt efter opslag og ansøgning, bliver din ansøgning vurderet af E-ressource-udvalget, et nationalt fordelingsudvalg under DeiC, der er sammensat med repræsentanter for alle universiteter og videnskabelige områder. Der er to årlige ansøgningsrunder, i januar (med deadline i marts) og juli (med deadline i september). 

Det er op til det enkelte universitet at fordele egne ressourcer mellem forskerne.
På AU er det besluttet at reservere 50% forlods til en ”AU sandkasse”. Den er forbeholdt projekter, der har brug for relativt lille regnekapacitet.

Datoer for stort projekt

 • 12. januar: Kald offentliggøres fra DeiC.
 • 12. marts: Deadline for indsendelse af ansøgninger til DeiC.
 • 26. marts: Vurdering af opfyldelse af formelle krav foreligger.
 • ultimo april: e-Ressourceudvalgets vurdering, teknisk og fagligt foreligger.
 • ultimo maj: DeiCs bestyrelsens godkendelse af indstilling til tildeling foreligger.
 • 15. juni: Ansøger modtager bevillingsbrev. 
 • 15. juni: Front Office og HPC centrene orienteres om tildelingen.
 • 15. juni - 1. juli: ansønginger der ikke blev imødekommet af DeiC kan sendes til AUs HPC Forum, som ved det førstkommende møde prioriterer ansøningerne ift. de tilgængelige lokale ressourcer. 
 • 1. juli: De allokerede ressourcer fra DeiC kan anvendes.