Undervisningsmateriale til forskere

Inden for rammerne af Nationalt Forum for Forskningsdata Management har de danske universiteter udviklet et e-læringskursus om Research Data Management. Kurset består af 3 moduler, henholdsvis Introduktion, FAIR-principperne og Data Management planer. Hvert modul tager ca. 20 minutter. Kurset er på engelsk. 


Module 1: Introduction

Modul 1: Introduktion

Læringsmål: - I slutningen af dette afsnit kan du…

  • forstå vigtigheden af at styre forskningsdata
  • forstå hvordan de vigtigste aktører inden for research data management (RDM) kan påvirke forskningen
  • identificere forskellige typer forskningsdata inden for forskellige discipliner
  • forstå, hvad RDM indebærer, når man ser på Research Data Lifecycle

Modul 2: FAIR-principper

Modul 2: FAIR-principperne


Læringsmål:
I slutningen af dette afsnit kan du...

  •  identificer nøgleelementer, der hjælper med at gøre forskningsdata findelige, tilgængelige, interoperable og genanvendelige
  •  forstå, hvordan disse nøgleelementer anvendes i forskellige forskningsdiscipliner og forskellige forskningsarbejdsgange
  •  skelne mellem FAIR-data og åbne data
Modul 3: Data Management plan

Modul 3: Data Management planer

Læringsmål:I slutningen af dette afsnit kan du…

  •  forstå merværdien ved at lave datastyringsplaner i forskningsprojekter
  •  identificer udfordringer i projekter i relation til forskningsdatastyring
  •  identificer interessenter, der kræver en DMP, og ved, hvordan man begynder at lave en DMP, herunder hvilke emner der skal dækkes

Data Horror Escape Room - links til undervisningsmateriale

Data Horror Escape Room

Open Science Escape Room

Software Horror Game 

Dilemma Game

ReproJuice