Har du brug for hjælp til data management?

Få et overblik over hvem der kan svare på dine spørgsmål om data management. 


Open Science-kontoret


Data Management-/Open Science-support

Central kontakt:

Kontakt til fakulteterne: 


Databeskyttelseskoordinatorer

Fakultetets databeskyttelseskoordinator kan hjælpe med at svare på spørgsmål vedr. brug af personoplysninger i forskning. 

Find kontaktoplysninger


Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøttenheden kan hjælpe med:

 • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
 • Ansøgningen – struktur, sprog, kvalitetssikring
 • Hjælp til finansieringsstrategier
 • Ny viden gennem workshops, kurser, foredrag om nationale og europæiske bevillingsmuligheder
 • Overblik over relevante databaser
 • Bibliometriske analyser og assistance i forbindelse med informationssøgning
 • Projektadministration. 

Find kontaktoplysninger


AU Library

AU Library tilbyder support til forskere og studerende om:

 • at søge og finde data til forskningsbrug
 • udarbejdelse af data management planer
 • deling af data igennem hele forskningsprocessen, herunder om data licenser og publicering af data
 • workshops og kurser om Data Management, FAIR Principper og om genanvendelse af forsknings data.

AU Library har kontaktbibliotekarer tilknyttet hvert institut.

Se oversigt over kontaktbibliotekarer.  

Læs mere om Data Management på AU Library's website.