Professor James W. Hicks

Professor James W. Hicks, University of California (Science and technology)

Professor James W. Hicks er en meget betydningsfuld forsker inden for sammenlignende fysiologi. Han har i sin karriere arbejdet bredt inden for respirations- og kredsløbsfysiologien og har især bidraget med ny viden om fysiologiske responser til øget stofskifte og tyngdekraftens indflydelse på kredsløbet. Professor James W. Hicks har bidraget fundamentalt til forståelsen af hjertets funktion hos krybdyr, og hans videnskabelige virke er et strålende eksempel på, hvordan integrative studier på mange biologiske organisationsniveauer giver en forståelse af, hvordan og hvorfor dyr fungerer, som de gør.

James W. Hicks har publiceret knap 100 artikler, hvoraf adskillige er optaget i højt profilerede tidsskrifter som Science, Nature og PNAS. Han har spillet en ledende rolle i mange lærde selskaber og har været særlig aktiv i arbejdet med at styrke det tværfaglige og givtige samspil mellem den sammenlignende fysiologi og den mere humant orienterede fysiologi inden for lægevidenskaben.

Ud over at være en fremragende forsker er James W. Hicks også en blændende foredragsholder og en fantastisk formidler, der formår at give simple, men dækkende forklaringer på komplicerede problemstillinger. Han er en særdeles aktiv formidler og har blandt andet bidraget med længere indlæg i forskellige udsendelser produceret afBBC, Discovery Channel og National Geographic.

I 1985 besøgte James W. Hicks Aarhus Universitet første gang og har siden haft en tæt tilknytning til den zoofysiologiske faggruppe på universitetet, hvilket har resulteret i mange fælles videnskabelige publikationer samt udveksling af studerende og postdocer.

Curriculum Vitæ

Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California, Irvine, USA

Education and appointments

 • 2011-present: Associate Vice Chancellor for Research, University of California
 • 1998-present: Professor, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California
 • 1992-1997: Associate Professor, Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California
 • 1988-1992: Assistant through Associate Professor, Department of Biomedical Sciences, Creighton University
 • 1986-1987: Postdoctoral Fellow, School of Medicine, University of California
 • 1984-1985: Postdoctoral Fellow, Max-Planck Institut für experimentelle Medizin, Germany
 • 1984: PhD, Biomedical Sciences, University of New Mexico
 • 1979: MSc, Biology, University of New Mexico
 • 1977: BA, Biology, California State University

Selected honorary titles

 • 2012: August Krogh Distinguished Lectureship, American Physiological Society
 • 2008: Elected AAAS Fellow
 • 2008: George C. Wheeler Distinguished Lecturer, University of North Dakota
 • 1999-2000: Excellence in Teaching, School of Biological Sciences, UCI
 • 1991: Young Investigator Award, School of Medicine, Creighton University