Kontaktpersoner

Hvert institut/center/enhed på Faculty of Arts har en primær forretningscontroller og en eller flere projektøkonomer tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Arts Økonomi. Projektøkonomerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Arts Økonomi, Aarhus
Tåsingegade 1
Bygning 1447
8000 Aarhus C

Arts Økonomi, Emdrup
Tuborgvej 164
2400  København NV


School of Culture and Society (CAS) / Institut for Kultur og Samfund (IKS)


School of Communication and Culture (CC) / Institut for Kommunikation og Kultur (IKK)


Danish School of Education (EDU) / Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 

  • Forretningscontroller Carlo Thyrén, ct@au.dk, tlf. 8715 1864, mobil 5149 1016
  • Projektøkonom Aino Lea Winther Pedersen, alwp@au.dk, tlf. 8715 1828
  • Projektøkonom Susanne Rothaus Nielsen, srn@au.dk, tlf. 8715 1678
  • Projektøkonom Jørgen Huss, joergen.huss@au.dk, tlf. 9350 8035
  • Projektøkonom Kim Holm Poulsen, kim.holm.poulsen@au.dk, tlf. 8715 2209

Centre for Teaching Development and Digital Media (TDM) / Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM)


Ph.D.-skolen på Arts


Dekanat


Bygningsområdet


Arts' administrative center


Økonomi på Arts i øvrigt

  • Teamleder Mathias Madsen (teamleder for controllergruppen, overordnet fagligt ansvar for den samlede økonomistyring), mathias.madsen@au.dk, tlf. 8715 2204
  • Teamleder Mia Just Pedersen (teamleder for projektøkonomerne, ekstern finansieret forskning), mia.just@au.dk, tlf. 8715 2213, mobil 5194 5253
  • Teamleder Jesper Fristrup Skovmøller (teamleder for projektøkonomerne, ekstern finansieret forskning), jesper.skovmoeller@au.dk, tlf. 8716 3274, mobil 2830 9078

Ledelse af Arts Økonomi

  • Økonomichef Martha Berdiin (Arts og Aarhus BSS), martha.berdiin@au.dk, tlf. 8715 2207, mobil 6171 0703

430504 / i40