Kontaktpersoner

Hvert institut/center/enhed på Faculty of Arts har en primær forretningscontroller og en eller flere projektøkonomer tilknyttet.

Forretningscontrolleren er instituttets overordnede indgang til Arts Økonomi. Projektøkonomerne har fokus på de eksterne projekter, herunder den daglige drift og kontakten til projekthaveren.

Herudover arbejder enkelte økonomimedarbejdere primært med tværgående og koordinerende opgaver.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Arts Økonomi, Aarhus
Tåsingegade 1
Bygning 1447
8000 Aarhus C

Arts Økonomi, Emdrup
Tuborgvej 164
2400  København NV


School of Culture and Society (CAS) / Institut for Kultur og Samfund (IKS)


School of Communication and Culture (CC) / Institut for Kommunikation og Kultur (IKK)


Danish School of Education (EDU) / Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) 

  • Forretningscontroller Carlo Thyrén, ct@au.dk, tlf. 8715 1864, mobil 5149 1016
  • Projektøkonom Aino Lea Winther Pedersen, alwp@au.dk, tlf. 8715 1828
  • Projektøkonom Susanne Rothaus Nielsen, srn@au.dk, tlf. 8715 1678
  • Projektøkonom Simon Juul Fuglsang simon.fuglsang@au.dk, tlf. 8715 2184
  • Projektøkonom Nicoline Bundgaard, nicoline.bundgaard@au.dk, tlf. 2810 6857

Centre for Teaching Development and Digital Media (TDM) / Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM)


Ph.D.-skolen på Arts


Dekanat


Bygningsområdet


Arts' administrative center


Tværgående opgaver


Ledelse af Arts Økonomi


430504 / i40