Kontering på Arts

I nedenstående links kan der findes konteringsvejledninger på hhv. ordinære og særlige delregnskab 1 (DR1) projekter på institutter, centre og øvrige enheder på Arts.

Alle konteringsvejledninger indeholder også EAN-numre til brug ved elektronisk fakturering.

Konteringsvejledning til institutter og centre på Arts, ordinære DR1 projekter

Konteringsvejledning til IKS/CAS, Institut for Kultur og Samfund, DR1 projekter

Konteringsvejledning til IKK/CC, Institut for Kommunikation og Kultur, DR1 projekter

Konteringsvejledning til DPU/EDU, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, DR1 projekter

Konteringsvejledning for fællesaktiviteterne ved Arts

Konteringsvejledning for bygningsområdet ved Arts

Konteringsoversigt for The Graduate School, Arts

Konteringsvejledning for ACA (AdministrationsCenter Arts)

Konteringsvejledning for eksterne projekter - kontakt din projektcontroller

Ved kontering i IndFak, RejsUd og Conference Manager skal der altid påføres artskonto, projektnummer og aktivitetsnummer.