Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Studieadministration Blackboard - e-læringsplatform

Blackboard - e-læringsplatform

Hvordan oprettes en ekstern bruger?

For at en ekstern bruger kan få adgang til Blackboard, skal vedkommende oprette sig selv i AUs systemer. Herefter kan en Blackboard administratior give vedkommende adgang til Blackboard og de kurser, vedkommende skal deltage i.

Se hvordan en ekstern dansk bruger får adgang i denne vejledning.

Se hvordan en ekstern udenlandsk bruger får adgang i denne vejledning.

Er du Blackboard administrator, kan du under generelle vejledninger finde en guide, som viser hvordan du giver en ekstern bruger adgang til Blackboard. Guiden hedder "Guide til TAP'er - oprettelse af eksterne brugere (som har et AU ID)".

Hvordan tilføjes eksisterende bruger til kursus?

Som underviser på et kursus kan du tilføje flere til dit kursus. Det kan være medundervisere (Instructor), hjælpelærere (teaching assistant) eller studerende, der blot ønsker at følge kurset, men ikke gå til eksamen (ikke STADS tilmeldte).
Følg denne vejledning for at tilføje flere til dit kursus.

Hvordan oprettes et kursus / en organisation?

Udover de kurser og organisationer som bliver oprettet automatisk, så er der mulighed for - både som studerende og ansat - at anmode om ekstra oprettelser.

Dette sker ved at udfylde denne formular.

Hvordan kommunikerer jeg til en bestemt uddannelse eller institut?

Der er oprettet et betydeligt antal organisationer i Blackboard. Disse har automatisk studerende tilknyttet og er på forskellige niveauer:

  • Fakultet
  • Institut
  • Fagområde
  • Administrativ enhed
  • Uddannelse

For en master studerende på Computer Engineering (Teknisk IT), vil det f.eks. være disse organisationer den studerende automatisk vil være tilknyttet:

  • Science and Technology
  • Science and Technology, Institut for Ingeniørvidenskab
  • Science and Technology, Institut for Ingeniørvidenskab, Ingeniørvidenskab
  • Science and Technology, Institut for Ingeniørvidenskab, Ingeniørvidenskab, Teknisk IT (civilingeniør)

Du kan med rollen kursusansvarlig (systemrolle) fremsøge og tilmelde dig de organisationer du måtte ønske og bruge dem som postlister til enten beskeder eller emails. I den forbindelse opfordrer vi dig til at læse principperne for kommunikation i forbindelse med Blackboard.

Har du ikke rollen kursusansvarlig og ønsker den, skal du henvende dig til kontaktpersonen på dit fakultet. Klik på relevant fakultet: Arts, Health og ST.

Hvordan opretter jeg en fælles mappe til studerende?

Du kan oprette en mappe, hvor de studerende både kan læse og skrive i. Først skal mappen oprettes og rettighederne for den skal ændres, herefter skal den vises overfor de studerende.

Følg denne vejledning for at oprette en fælles mappe til studerende.

Hvordan uploader jeg flere filer på en gang til mit kursus?

Der er som udgangspunkt to fremgangsmåder til at gøre flere filer tilgængelige samtidigt.

Der kan oprettes en liste af en række uploadede filer ved at vælge Build Content > Create Item under et kursus’ Content area. Ved brug af Create Item på en kursusside, kan individuelle filer vælges med knappen Browse og listes under en brugerdefineret overskrift samt en eventuel beskrivelse.

Alternativt kan der oprettes en mappe i Content Collection, som gøres tilgængeligt for et kursus’ deltagere. Hvis man ønsker at uploade flere filer samtidigt til en mappe i Content Collection, vælges Upload > Upload Files og herefter kan man i højre side af skærmen vælge enten Single File eller Multiple Files. Hvis Multiple Files vælges, kræver det, at man kører Blackboard i en browser, som kan køre java-applets. Dette er gældende for Internet Explorer, men ikke Chrome eller Firefox. Adgangen til mapper i Content Collection er manuelt styret af rettigheder og disse kan derfor også bruges som en delemappe med studerende – se mere under FAQ-punktet: ”Hvordan opretter jeg en fælles mappe til studerende?”

Hvordan tjekker jeg, at det, de studerende bliver præsenteret for, er korrekt?

Størstedelen af siderne på et kursus indeholder knappen Enter Student Preview, som ofte står i øverste højre hjørne og forestiller et par roterende pile. Når denne knap aktiveres, vises den aktuelle side sådan som de kursustilmeldte studerende vil opleve den. Der kan dog forekomme situationer, hvor Enter Student Preview ikke er tilstrækkelig, og der ønskes en yderligere kontrol af studerendes oplevelser fx assignments og lignende. Derfor er der oprettet en række testbrugere, som man som underviser kan tilmelde sit kursus. Disse testbrugere vil løbende blive nulstillet og da de deles mellem flere brugere, må de ikke gives adgang til kursuseksklusivt eller copyrighted materiale. Udleveringen af testbrugere kan ske ved at sende anmodning til bb.it@au.dk.

Hvordan stopper jeg notifikationerne fra AU Blackboard?

Sådan stopper du notifikationerne i Blackboard.
(Anbefales hvis du er alumne)

Stop notifikationer i Blackboard.

Sådan stopper du alt videresendelse af mails fra AU.
(Anbefales hvis du har afbrudt dit kursus på AU)

Guide til at fjerne videresendelse af mail.

Se punkt 5. Ved ”Videresend til” vælger du i dropdown-menuen den tomme linje og trykker gem.

Hvorfor kan en studerende ikke se sine fag?

I Blackboard vil en studerende kun se de fag, som vedkommende er tilmeldt i STADS. Kurserne bliver først synlige et par uger inden de begynder, så underviseren har mulighed for at lægge information på kursets side inden.

Der tilmeldes underviserer jf. information i kursuskataloget. Så er du som underviser ikke på de fag du bør, skal du kontakte en kursussekretær på dit institut.

Hvordan stiller jeg en opgave?

Følg denne vejledning, som beskriver trin-for-trin hvordan man afvikler en afleveringsopgave i Blackboard.

Hvordan får jeg en liste over de studerende på mit kursus?

Der er flere muligheder for at få en liste over de studerende. Du kan tilføje et menupunkt (Tool Link) der hedder AU List of Participants og få det vist der. Nogle områder har som standard valgt at have dette menupunkt oprettet under navnet Roster (klasseliste) på deres kurser. Alternativt kan du under Users and Groups klikke på Users og se listen. Under Users and Groups er det desuden muligt at sortere i listens forskellige kolonner som fx fornavn eller rolle.

Hvis du ønsker en Excel fil med de studerende kan dette ligeledes gøres flere steder. Det førnævnte værktøj AU List of Participants indeholder knappen Print CSV File, som generer en komma-separeret fil, der kan åbnes i Excel. Denne fil indeholder de samme oplysninger, som kan ses i AU List of Participants. Alternativt kan en liste som kun indeholder studerende på et kursus hentes fra Grade Centre, hvor du under Full GC skal klikke på knappen Work Offline og vælge Download. Vælg "User Information Only" og klik på Submit. Dette giver adgang til download af en Excel-formateret fil med alle de studerende.

Hvilke rettigheder har en gæst i Blackboard?

Gæster kan kun se det indhold på kurser, hvor underviseren har markeret, at det skal kunne ses af gæster. Dette gøres under de enkelte menupunkter med markeringen Permit Guests. Gæster kan udelukkede komme til at se indhold på siderne svarende til det studerende kan, og en gæst kan dermed ikke se opgavebesvarelser.

Gæster kan heller ikke tage tests m.v. der ligger på kurset.

Brugere kan tilføjes manuelt til et kursus med gæsterollen. Se FAQ-punktet: ”Hvordan tilføjes eksisterende bruger til kursus?” for en vejledning i hvordan at brugere tilføjes kurser.

Hvad gør jeg for at min mail optræder korrekt i Blackboard?

Din email adresse bliver hentet fra STADS, hvis du er studerende (herunder også PhD studerende, som har en åben indskrivning i STADS), og fra IdM, hvis du er ansat.

Står din email forkert, så er det i et af disse datafødende systemer, den skal rettes. Email adresser kan ikke rettes i Blackboard.

Hvordan ændrer jeg hvad der bliver vist under Courses?

Du kan skræddersy modulet ved at klikke på det lille tandhjul i højre hjørne af titelfeltet i modulboksen. Her kan du lave dine personlige indstillinger for f.eks. sortering på semestre og kursusvisningens detaljeringsniveau.

Hvordan kopierer jeg mit "gamle" kursus til det kommende semesters nye kursus?

Hvis du underviser det samme kursus år på år, vil der være meget indhold du ønsker kopieret direkte over i det kommende semesters kursus. Se hvordan i denne step-by-step vejledning.

Hvordan får jeg hjælp til undervisningsevaluering?

Find svar på gængse spørgsmål vedr. undervisningsevaluering på denne side eller kontakt Blackboard Support.