AU Bevis

SERVICEVINDUER

Der gennemføres indimellem servicevinduer på AU Bevis. Datoer meldes ud på denne side.

Vær i øvrigt opmærksom på, at når der udføres servicevindue på STADS og EDDI, vil AU Bevis ikke være tilgængelig.

Brugeradgang

Ønsker du adgang til AU Bevis?

Skal din adgang til AU Bevis nedlægges?

Forbedringsønsker til AU Bevis?

Har du forslag til ændringer/forbedringer af AU Bevis, bedes du kontakte den person i Bevisfaggruppen, som repræsenterer dit fakultet.