Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Navn, logo & design

Navn, logo & design

Det korte navn "Aarhus BSS" samt Aarhus BSS-logo skal anvendes på alle platforme, kanaler, medier samt produkter og publikationer, der repræsenterer fakultetet, institutter, centre og administrative enheder med tilknytning til Aarhus BSS.

Profileringsstrategi for Aarhus BSS

De overordnede elementer i profileringsstrategien er:

  • Navn og logo på alle platforme, kanaler, medier samt produkter der repræsenterer Aarhus BSS og administrative enheder relateret til Aarhus BSS.

  • Ejerskab over egen web skal sikre, at Aarhus BSS kan profilere organisationen og selv strukturere Aarhus BSS’ digitale aktiviteter og services, så der er en tydelig sammenhæng mellem organisation og kerneaktiviteterne.

  • Aarhus BSS får på sigt større synlighed på de overordnede AU-websider, som Aarhus Universitets business school. På den måde trækker Aarhus BSS samtidig på AU’s renommé.

Profileringsstrategi for Aarhus BSS (PDF)

Brug af Aarhus BSS-logoet

Aarhus BSS-logoet skal bruges på alt materiale fra Aarhus BSS, inkl. institutter og centre herunder.

Logoet består af et bomærke med teksten Aarhus BSS og et navnetræk "School of Business and Social Sciences, Aarhus University".

Tydelig tilknytning til Aarhus Universitet

I bomærket anvendes et udsnit af det oprindelige AU-segl, hvilket signallerer, at Aarhus BSS er uløseligt forbundet med Aarhus Universitet, men samtidig er en innovativ business school med sin egen profil og sit eget brand.

Navnetræk for institutter og centre

Bomærket kan kombineres med et navnetræk for hvert enkelt institut eller center, således at logoet tydligt viser et institut eller center som afsender i sammenspil med Aarhus BSS-teksten i bomærket.

Udvalgte centre, som bl.a. CON AMORE og CREATES har fået lov til at have et selvstændigt logo i kombination med Aarhus BSS-logoet. Dette er besluttet af fakultetsledelsen, som også i fremtiden vil kunne beslutte, at nogle enheder kan benytte et selvstændigt sublogo. Og ellers er det Aarhus BSS-logoet, der skal bruges.

Læs om vores visuelle identitet og download Designguiden

Aarhus BSS' visuelle identitet består af nogle grundelementer som logo, farvepalette, typografi, billedsprog, illustration og grafisk stil. Den er et vigtigt element i at skabe et godt og sammenhængende image, og den skal bidrage til, at man hurtigt kan afkode, hvem afsenderen er.

Aarhus BSS har en visuel identitet som bygger på AU’s design i forhold til farver, typografi, stil mv. Men samtidig giver den mulighed for en særlig profilering af Aarhus BSS med nogle bestemte grafiske elementer, farver, logo osv.

Designguiden beskriver, hvordan de forskellige elementer skal bruges i den visuelle identitet – f.eks. brug af fonte, logo og farvekombinationer.

Formålet med designguiden er at skabe konsistens i den måde, Aarhus BSS' grafiske elementer bruges på i alle produkter for at opnå det mest professionelle resultat.

Hent Aarhus BSS' designguide

Sådan anvender du det officielle korte navn Aarhus BSS

Aarhus BSS er det officielle korte navn, som skal anvendes i så vidt omfang som muligt både internt og eksternt.

Hvorfor Aarhus BSS?

Navnet Aarhus BSS er valgt, fordi det er nødvendigt med et kort og letgenkendeligt navn med geografisk markør, som er lettere at sige, huske og skrive end det lange "School of Business and Social Sciences".

Det officielle fulde navn for fakultetet er stadig Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Det vil derfor optræde i nogle sammenhænge, men som hovedregel anvendes "Aarhus BSS".

Eksempler på anvendelse af Aarhus BSS
Her er et par eksempler på, hvordan Aarhus BSS kan anvendes i forskellige sammenhænge:

  • Professor/lektor i erhvervsret, økonomi, osv. på Aarhus BSS
  • Erhvervsøkonomiske uddannelser ved Aarhus BSS
  • Psykologisk Institut på Aarhus BSS / [Institut for] Statskundskab på Aarhus BSS
  • Aarhus BSS i Herning
  • Administrative enheder: Aarhus BSS Kommunikation, Aarhus BSS HR og Ph.d., Aarhus BSS Studier etc.

I ekstern kommunikation, som fx pressemeddelelser udsendt fra fakultetet, vil Aarhus BSS altid indgå i enten underrubrik eller den første del af brødteksten.

409916 / i40