Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Aarhus BSS Navn, logo & design

Navn, logo & design

 

På disse sider kan du få hjælp til at finde logo, skabeloner og grafiske elementer, og du kan orientere dig om, hvordan navnet Aarhus BSS bruges korrekt.

 

Aarhus BSS er det officielle korte navn

Aarhus BSS er det officielle korte navn, som skal anvendes i så vidt omfang som muligt både internt og eksternt.

Hvorfor Aarhus BSS?

Navnet Aarhus BSS er valgt, fordi det er nødvendigt med et kort og letgenkendeligt navn med geografisk markør, som er lettere at sige, huske og skrive end det lange "School of Business and Social Sciences".

Med navnet følger også et logo, som symboliserer den tætte tilknytning til Aarhus Universitet, og at Aarhus BSS både favner business og samfundsvidenskabelige uddannelser samt de ingeniøruddannelser, som udbydes fra Herning.

Det officielle fulde navn for fakultetet er stadig Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Det vil derfor optræde i nogle sammenhænge, men som hovedregel anvendes "Aarhus BSS".

Eksempler på anvendelse af Aarhus BSS
Her er et par eksempler på, hvordan Aarhus BSS kan anvendes i forskellige sammenhænge:

 • Professor/lektor i erhvervsret, økonomi, osv. på Aarhus BSS
 • Erhvervsøkonomiske uddannelser ved Aarhus BSS
 • Psykologisk Institut på Aarhus BSS / [Institut for] Statskundskab på Aarhus BSS
 • Administrative enheder: Aarhus BSS Kommunikation, Aarhus BSS HR og Ph.d., Aarhus BSS Studier etc.

I ekstern kommunikation, som fx pressemeddelelser udsendt fra fakultetet, vil Aarhus BSS altid indgå i enten underrubrik eller den første del af brødteksten.

Logoet

Med navnet følger også et logo, som skal symbolisere den tætte tilknytning til Aarhus Universitet, og at Aarhus BSS både favner business og samfundsvidenskabelige uddannelser samt de ingeniøruddannelser, som udbydes fra Herning.

Logoet signalerer, at Aarhus BSS er uløseligt forbundet med Aarhus Universitet, men samtidig er en innovativ business school med sin egen profil og brand – et brand, der både knytter sig til universitets- og business school-traditionen.

Tydelig tilknytning til Aarhus Universitet

På logoet anvendes et udsnit af det oprindelige AU-segl. Dette understreger tilknytningen mellem Aarhus BSS og Aarhus Universitet samtidig med, at fakultetet har sin egen genkendelige visuelle identitet.

Ved at anvende et udsnit, hvor ordene ”Universitas Arhusiensis” fremhæves, skabes der mulighed for at minimere logoet forholdsvist meget (fx til thumbnails på nettet) samtidig med, at det stadig er muligt at læse teksten på logoet. Dette skaber sammenhæng med moderbrandet Aarhus Universitet.

Kombination med navnetræk for institutter og centre

Logoet kan kombineres med navnetræk for institutter eller centre, men det kan ikke erstattes af et sublogo for et institut eller et center på Aarhus BSS. 

Udvalgte centre, som bl.a. CON AMORE og CREATES har dog fået lov til at have et selvstændigt logo i kombination med Aarhus BSS-logoet. Det er besluttet af fakultetsledelsen, som også i fremtiden vil kunne beslutte, at nogle enheder kan benytte et selvstændigt logo.

Profileringsstrategi for Aarhus BSS

De overordnede elementer i profileringsstrategien er:

 • Navn og logo på alle platforme, kanaler, medier samt produkter der repræsenterer Aarhus BSS og administrative enheder relateret til Aarhus BSS.

 • Ejerskab over egen web skal sikre, at Aarhus BSS kan profilere organisationen og selv strukturere Aarhus BSS’ digitale aktiviteter og services, så der er en tydelig sammenhæng mellem organisation og kerneaktiviteterne.

 • Aarhus BSS får på sigt større synlighed på de overordnede AU-websider, som Aarhus Universitets business school. På den måde trækker Aarhus BSS samtidig på AU’s renommé.

Profileringsstrategi for Aarhus BSS (PDF)

Designguide

Aarhus BSS' visuelle identitet består af nogle grundelementer som logo, farvepalette, typografi, billedsprog, illustration og grafisk stil. Den er et vigtigt element i at skabe et godt og sammenhængende image, og den skal bidrage til, at man hurtigt kan afkode, hvem afsenderen er.

Aarhus BSS har fået lavet en visuel identitet som i høj grad bygger på AU’s design i forhold til farver, typografi, stil mv. Men samtidig giver den mulighed for en særlig profilering af Aarhus BSS med nogle bestemte grafiske elementer, billedstil, nyt logo osv.

Designguiden beskriver, hvordan de forskellige elementer skal bruges i den visuelle identitet – f.eks. brug af fonte, logo og farvekombinationer.

Formålet med designguiden er at skabe konsistens i den måde, Aarhus BSS' grafiske elementer bruges på i alle produkter for at opnå det mest professionelle resultat.

Hent Aarhus BSS' designguide

Infografik til tryk og web

Udover grundelementerne i designguiden kan disse suppleres med infografikker beskrevet i denne guide. Her finder du skabeloner og guides til, hvordan du selv kan gøre brug af piktogrammer og vectoriserede søjlediagrammer. Denne guide kræver et basalt kendskab til illustrator for at kunne følge anvisningerne.

Formålet med guiden er at skabe konsistens i den måde, Aarhus BSS' grafiske elementer bruges på i alle produkter for at opnå det mest professionelle resultat.

Hent Aarhus BSS' guide til infografikker

Billedstil

Aarhus BSS’ billedstil omfatter både sort/hvid og farvebilleder, og der foretrækkes øjebliksbilleder i relevante omgivelser og helst billeder, der formidler så autentiske miljøer og mennesker som muligt:

 • Dokumentaristiske billeder med en udpræget æstetisk stil
 • Rigtige mennesker, der laver relevante ting. Ikke overpolerede og irrelevante stockbilleder og heller ikke upoleret reportagefotografi.
 • Billeder med et klart fokus og med ro; fx ved at der er fokuseret på 1 eller 2 personer i forgrunden og at man fornemmer konteksten i en uskarp baggrund
 • Billeder med en klar og enkel symbolsk ide eller fortælling, der kommunikerer budskabet og er let at afkode

Billeder står sjældent alene hverken på print eller online og skal bl.a. tænkes ind i Aarhus BSS’ designlinje.

Ved anvendelse af professionelle billeder bør man helst undgå:

 • Polerede og opstillede billeder
 • Billeder med meget stor detaljerigdom, som giver et rodet udtryk, når de kommunikeres sammen med skråfelt, logoer, tekst og andre virkemidler
 • Traditionelt opstillede portrætbilleder hvor personerne kigger frontalt ind i kameraet og det er en tydelig opstillet situation

Du kan læse mere om billedstil og -brug for de forskellige dele af Aarhus BSS, samt få tekniske tips i nedenstående dokument. Du er velkommen til at kontakte Didde Trolle, hvis du har spørgsmål ifm. brug af billeder.

409916 / i40