Download logoer

Hent Aarhus BSS-logoer

 1. Forhold dig til, hvilket format du vil have: EPS (vektorbaseret) eller PNG (billedfil).
 2. Vælg din enhed på listen for at hente logoerne. Bemærk, at nedhentningen starter automatisk.

Bemærk: Logo-pakkerne består af seks logoer. Tre logoer på dansk og tre logoer på engelsk i henholdsvis hvid, blå og farve.  

Brug af Aarhus BSS-logoet

Aarhus BSS-logoet skal bruges på alt materiale fra Aarhus BSS, inkl. institutter og centre herunder.

Logoet består af et bomærke med teksten Aarhus BSS og et navnetræk "School of Business and Social Sciences, Aarhus University".

I designguiden kan du se, hvordan du bruger logoet i grafiske opsætninger.

Tydelig tilknytning til Aarhus Universitet

I bomærket anvendes et udsnit af det oprindelige AU-segl, hvilket signalerer, at Aarhus BSS er uløseligt forbundet med Aarhus Universitet, men samtidig er en innovativ business school med sin egen profil og sit eget brand.

Navnetræk for institutter og centre

Bomærket kan kombineres med et navnetræk for hvert enkelt institut eller center, således at logoet tydeligt viser et institut eller center som afsender i samspil med Aarhus BSS-teksten i bomærket.

Udvalgte grundforskningscentre har fået lov til at have et selvstændigt sublogo i kombination med Aarhus BSS-logoet. Dette er besluttet af fakultetsledelsen, som også i fremtiden vil kunne beslutte, om nogle enheder kan benytte et selvstændigt sublogo. Og ellers er det Aarhus BSS-logoet, der skal bruges.


Hent akkrediteringslogoer

På nedenstående knap kan du hente AACSB-, AMBA- og EQUIS-logoerne i EPS og PNG.

Bemærk: Filerne indeholder akkrediteringslogoerne i både EPS- og PNG-format. PNG-format benyttes til web o.l., mens EPS-format bruges i tryksager o.l., hvor høj opløsning er vigtig.


Retningslinjer for brug af akkrediteringslogoer

Her skal akkrediteringslogoernes anvendes:

 • Rekrutteringsmateriale for Aarhus BSS’s uddannelser (bachelor- og kandidatfoldere, efter- og videreuddannelsesområdet, uddannelsespræsentationer m.m.)
 • Eksternt rettet materiale for Aarhus BSS i form af profilmateriale, partnerskabsbrochurer m.m.
 • I footer på alle eksternt rettede websites som bss.au.dk, law.au.dk, mgmt.au.dk m.m.

Her behøver akkrediteringslogoerne som udgangspunkt ikke anvendes:

 • Merchandise
 • Interne webuniverser som medarbejdere.au.dk og studerende.au.dk
 • Plakater, foldere mv. som er rettet mod interne målgrupper
 • Forskningspublikationer for institutter

På følgende platforme er akkrediteringslogoerne automatisk indlejret som en del af løsningen:

 • Templafy-skabeloner (Powerpoint og brevpapir)
 • Visitkort skabeloner
 • Mailsignaturer