Mailsignaturer

2-trins-guide: Opsætning af mailsignatur i Outlook

Følgende guide har til formål at vise dig, hvordan du lettest sætter din mailsignatur op med Aarhus BSS-logo og akkrediteringslogoer.

Trin 1) Hent mailsignatur-skabelon med logo

Find din enhed på listen, og gem mailsignatur-skabelonen et sted, du kan huske.

Hvis du ikke kan finde din specifikke arbejdsplads på listen, er du velkommen til at tage kontakt på sian@au.dk.Trin 2) Opsætning i Outlook

1. Åben Word-filen med mailsignatur-skabelonen og tilpas denne til dine oplysninger. Lad Word være åben og fortsæt til næste punkt.

2. Åben Outlook og opret en Ny e-mail

3. Tryk på Signatur og vælg Signaturer...

4. Tryk på Ny

5. Navngiv din nye signatur, (Rediger eller slet den gamle.)

6. Skift til Word og kopier alt indholdet - tekst og grafik. (Klik først CTRL+A og derefter CTRL+C)

7. Skift til Outlook og indsæt teksten og grafikken fra mailsignaturskabelonen. (CTRL+V)

8. Foretag justeringer, hvis sådanne er nødvendige og sikr dig, at links og maillinks virker.

9. Tryk på OK for at gemme. Du har nu tilføjet en ny mailsignatur.