Aarhus BSS sætter kurs mod grønnere tider

Udskiftning af tage og vinduer, nye miljøvenlige køretøjer og på sigt et bedre affaldssorteringssystem, hvor vi som medarbejdere sorterer vores affald, som vi gør derhjemme. Det er blot nogle af de tiltag, som skal gøre Aarhus BSS til et grønnere sted at være, fortæller teknisk chef Peter Bachmann Vestergaard.

04.02.2019 | Sinne B. Jakobsen

Foto: Colourbox

Her ses en af de nye eldrevne maskiner. Foto: Maria Castro Bermudez

Måske har du lagt mærke til, at der udskiftes tage og vinduer i flere ældre bygninger på Aarhus BSS? At der etableres nye affaldsskakter flere steder, og at de larmende dieselmaskiner i Uniparken er ved at blive erstattet med nye lydløse el-maskiner?

Det er alt sammen energibesparende tiltag, som skal bidrage til at gøre Aarhus BSS til et grønnere sted at være, fortæller Peter Bachmann Vestergaard, som siden august 2018 har været teknisk chef på Aarhus BSS. Han har arbejdet med energiforbedringer i byggebranchen siden 1998 og var som projektleder i Energistyrelsen under Svend Auken blandt andet med til opbygge og introducere de energimærkninger på fx huse og hårde hvidevarer, som vi stadig bruger i dag til at vælge det bedste produkt.

Et af de konkrete initiativer med energibesparelser er, at universitetet nu er i fuld gang med at udskifte de gamle vinduer og tage, fortæller Peter Vestergaard:

”Med nye vinduer kan vi halvere vores energiforbrug gennem vinduerne og dermed reducere vores varmeomkostninger betydeligt. Den enkelte medarbejder får også glæde af udskiftningerne, da de giver et bedre indeklima og dæmper temperatursvingningerne på kontorerne både sommer og vinter.”

Fra kaffegrums til gødning

Mens udskiftningen af vinduer og tage til nye og energibesparende løsninger finansieres 100 % af Bygningsstyrelsen, har AU og fakultetet selv taget initiativ til en række andre energibesparende tiltag. Som universitet har vi et ansvar for at gå forrest, mener Peter Bachmann Vestergaard, for hvis ikke vi skulle gøre det, hvem skulle så, spørger han retorisk.

Derfor bliver de gamle dieseldrevne gartnermaskiner i Uniparken i forbindelse med den løbende udskiftning erstattet af el-maskiner, som støjer og forurener langt mindre. Samtidig har Aarhus BSS taget initiativ til, at AU’s tværgående affaldsgruppe har indledt et samarbejde med Aarhus Kommune om at skabe en grønnere affaldsløsning. Løsningen vil give os bedre mulighed for at sortere vores affald, og det vil være et vigtigt skridt i den rigtige retning, fortæller Peter Bachmann Vestergaard:

”Ved at sortere vores affald ligesom vi gør derhjemme, kan vi som medarbejdere være med til at sikre, at mere af vores affald får et nyt liv og bliver til nye produkter fremfor blot at ryge på forbrændingen. Tænk sig, hvis alt det kaffegrums, vi hver dag smider ud her på universitetet kunne blive til gødning et andet sted?  Markedet er der, og det ville da være fantastisk at kunne nyde en kop kaffe og vide, at kaffegrumset bliver genbrugt!”

Detaljerne omkring den nye affaldsløsning mangler stadig at falde helt på plads, men efter planen træder løsningen i kraft til næste år. De nye affaldsskakter – eller molokker – som bliver installeret rundt omkring på fakultetet er derfor gearet til det nye system og koster blot ca. 5-10 % mere end en standardmolok. Det nye affaldssystem forventes desuden at føre til lavere renovationsomkostninger, da renovatørerne selv vil afholde udgiften for udvalgte affaldsgrupper, fortæller Peter Bachmann Vestergaard.

Vil du vide mere om de grønne løsninger på Aarhus BSS?

Kontakt:Teknisk chef Peter Bachmann Vestergaard

Email: pbv@au.dk
Fastnet: +4587152363

Aarhus BSS
308561 / i40