Gæstelejligheder på Aarhus BSS

Aarhus BSS råder over et antal gæstelejligheder på Vestervang, der udlejes efter nedenstående retningslinjer og administreres af Aarhus BSS Bygningsservice. Udover Aarhus BSS’ egne lejligheder på Vestervang har medarbejdere også mulighed for at leje andre gæsteboliger på Aarhus Universitet.Hvem kan leje gæstelejlighederne?

 • Ansatte i videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS til ophold, der vedrører forskningsprojekter eller undervisning
 • Ansatte i videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS til ophold, der vedrører andre arbejdsopgaver for AU
 • Andre AU-ansatte til ophold i forbindelse med arbejdsopgaver for Aarhus BSS

Hvis der derudover er ledige perioder, kan lejlighederne udlejes af Aarhus BSS i henhold til almindelige regler.

Hvor længe kan man leje gæstelejlighederne?

Gæstelejlighederne udlejes fortrinsvis til forskningsophold på mindst 1 måned og højst 12 måneder.

Ophold under 6 måneder

Du kan bestille ophold på under 6 måneder hos Aarhus BSS Bygningsservice.

Ophold over 6 måneder

I ganske sjældne tilfælde kan et ophold strække sig over mere end 6 måneder. Ønsker du at leje en lejlighed i mere end 6 måneder, kræver det en høring hos dekanen på Aarhus BSS.

Hvordan tildeles gæstelejlighederne?

Ansøgningerne prioriteres i henhold til kriterierne for ansøgere og varighed på denne side – se ovenfor.

Frister

 • Den endelige prioritering vedrørende efterårssemestret finder sted i februar.

 • Den endelige prioritering vedrørende forårssemestret finder sted i august.

Ansøgninger, der indsendes efter disse frister, og ansøgninger vedrørende ophold inden for semesteret ekspederes løbende i den rækkefølge, de modtages.

Hvad koster det at leje en gæstelejlighed?

Priserne er inklusive forbrug af el, vand, varme, TV og internet.

Betaling sker via faktura eller ompostering.

Aktuelt huslejeniveau (lejen reguleres årligt den 1. januar)

Vestervang 9

Vestervang 28

Vestervang 29

1 måned

DKK 10.600

DKK 10.300

DKK 10.300

14 dage 

DKK 6.260

DKK 6.090

DKK 6.090

1 uge 

DKK 3.360

DKK 3.270

DKK 3.270

1 dag (kun ved forlængelse)

DKK 595

DKK 570

DKK 570

Hvem administrerer gæstelejlighederne?

Aarhus BSS Bygningsservice administrerer gæstelejlighederne på Vestervang under ledelse af den tekniske chef, der er bemyndiget til at underskrive lejekontrakter.

Det er også Aarhus BSS Bygningsservice, der fører tilsyn med gæstelejlighederne – herunder nøgleudlevering, rengøring og eftersyn – og som er kontaktperson for lejerne.

Hvordan ansøger man om en gæstelejlighed?

Du ansøger om en gæstelejlighed ved at printe, udfylde og indsende blanketten til højre på denne side. Her skal du anføre formål med opholdet, opholdets varighed samt antal personer.

Blanketten sendes til Aarhus BSS Bygningsservice på bygningsservice.bss@au.dk.


Andre gæsteboliger på Aarhus Universitet

Udover Aarhus BSS' egne gæsteboliger på Vestervang er der mulighed for at leje gæsteboliger i Nobelparken, på Peter Sabroes Gade og på Observatorievej. Dette sker via Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS).

Der findes også et antal gæstelejligheder på Matematisk Institut, der kan reserveres direkte ved dette institut.

Ansøgning

Udfyld ansøgningsblanketten og send den til bygningsservice.bss@au.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

 • Winnie Salling
  Aarhus BSS Bygningsservice

  Tlf.: 9352 2362
  Mail: ws@au.dk