Rengøring på Aarhus BSS

På Fuglesangs Allé og i Herning varetages rengøringen af ansat rengøringspersonale. I Nordøstre Hjørne er rengøringen udliciteret til den eksterne leverandør Kongsvang.


Rengøringsstandarder

Der gælder en fælles model for rengøringen på tværs af Aarhus BSS' lokationer.

Forudsætningen for, at der kan gøres rent, er, at rummet og de relevante overflader er ryddet.

Kontorer

Kontorer gøres rent én gang om ugen mellem kl. 05 og 12.

Rengøringen af kontorer omfatter:

 • Aftørring af frie, vandrette overflader, herunder borde og lignende
 • Støvsugning eller tørmopning (afhængig af gulvtype) samt gulvvask
 • Tømning af affaldsbeholdere med papiraffald

Forudsætningen for, at der kan gøres rent, er, at rummet og de relevante overflader er ryddet.

Kontakt rengøringslederen på din lokation for at få oplyst, hvilken ugedag dit kontor gøres rent.

Undervisningslokaler

Undervisningslokaler gøres rent én gang om dagen.

Rengøringen af undervisningslokaler omfatter:

 • Aftørring af frie, vandrette overflader, herunder borde, stole og lignende
 • Aftørring af kontaktflader, for eksempel gelændere og dørtryk
 • Støvsugning eller tørmopning (afhængig af gulvtype) samt pletfjerning

Derudover vaskes gulvet én gang om ugen.

Mødelokaler

Mødelokaler gøres rent én gang om dagen.

Rengøringen af mødelokaler omfatter:

 • Aftørring af frie, vandrette overflader, herunder borde, stole og lignende
 • Rengøring af kridttavler og whiteboards
 • Støvsugning eller tørmopning (afhængig af gulvtype) samt pletfjerning

Derudover vaskes gulvet én gang om ugen.

Køkkener og toiletter

Køkkener og toiletter gøres rent én gang om dagen.

Rengøringen af køkkener og toiletter omfatter:

 • Rengøring af kaffeautomater, inklusive påfyldning af kaffe, kakao og mælkepulver
 • Tømning af affaldsbeholdere
 • Aftørring af frie, vandrette overflader, herunder borde og lignende
 • Aftørring af frie, lodrette, flisebelagte overflader
 • Rengøring af kontaktflader, for eksempel håndtag
 • Støvsugning eller tørmopning (afhængig af gulvtype) samt gulvvask
 • Påfyldning af sæbe, hånddesinfektion og papir
 • Opfyldning af forbrugsartikler til opvask samt ny karklud og nyt viskestykke

Gangarealer

De indvendige gangarealer gøres rent én gang om dagen.

Rengøringen af gangarealer omfatter:

 • Aftørring af frie, vandrette overflader, herunder borde, stole og lignende
 • Aftørring af kontaktflader, for eksempel gelændere og dørtryk
 • Støvsugning eller tørmopning (afhængig af gulvtype) samt pletfjerning

Derudover vaskes gulvet én gang om ugen.