Adgang og parkering på Aarhus BSS

Åbningstider

Nordøstre Hjørne

Fuglesangs Allé

Herning

Bygning 1320-1448 Bygning 2610-2641 Bygning 8000-8003
Mandag-torsdag 07.00 – 18.00 07.00 – 22.00 08.00 – 17.00
Fredag 07.00 – 18.00 07.00 – 18.00 08.00 – 17.00
Lørdag 07.30 – 17.00

I ferieperioder kan der være andre åbningstider.

Aftenvagt i Nordøstre Hjørne

  • Mandag-fredag kl. 15.30-22.30 i semesterperioder
  • Kontakt aftenvagten på tlf. 28 99 22 22
  • Ingen aftenvagt på helligdage

Adgangskort

Som medarbejder eller studerende har du fået udleveret et adgangskort i forbindelse med ansættelsesstart eller studiestart (studiekort).

Med dit adgangskort har du adgang til de områder, som er relevante for dit arbejde eller studie. For udvidelse af dine adgangsområder skal du kontakte dit lokale institut eller studieadministrationen.

Problemer med adgangskortet?

Glemte sager

Glemte sager kan afhentes på det lokale driftskontor. Her kan du også indlevere glemte ejendele, du finder på campus.

Weekendtilkald i Aarhus

I Aarhus er der mulighed for weekendtilkald ved akutte forhold.

  • Lørdag kl. 08.00-22.30 og søndag kl. 08.00-16.00
  • Kontakt weekendtilkaldet på tlf. 87 16 41 13
  • Intet weekendtilkald på helligdage