• Bygninger

  • varetager drift og vedligeholdelse af AU's bygninger og forestår byggeprojekter

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Bygningsservice på fakulteterne