Beredskab på Aarhus BSS

Al information om beredskab for medarbejdere, studerende og gæster på Aarhus Universitet er samlet på au.dk/beredskab og gælder også for Aarhus BSS.


Alarm og evakuering

Varsling over højtalere

Samtlige bygninger under Aarhus BSS har installeret talevarsling, det vil sige varsling gennem en stemme over højtalerne. Rundt i bygningerne er der opsat røde skilte om varslingssystemet ved siden af en knap til aktivering af brandalarmen.

Aktivering af brandalarm

I alle bygninger er der opsat brandtryk, det vil sige en knap man kan trykke på for at igangsætte brandalarmen. Alle opsatte brandtryk er forsynet med information om, hvorvidt aktiveringen af brandtrykket alarmerer brandvæsenet, eller om enheden selv skal kontakte brandvæsenet.

Evakuering

Evakueringskonceptet for AU bygger på to roller: evakueringsleder og samlepladsleder.

Disse roller er ikke udpeget på forhånd, så det er vigtigt, at alle kan træde i karakter og påtage sig rollen som enten evakueringsleder eller samlepladsleder under en evakuering. Et godt kendskab til evakueringskonceptet er derfor vigtigt for alle, der færdes på Aarhus Universitet.

I AU's information om evakuering finder du:

  • Evakueringsinstruksen
  • Instruksen til evakueringsleder
  • Instruksen til samlepladsleder
  • En film om beredskabet på AU

Indhold i evakueringsmapper

Evakueringskonceptet på AU beror på en evakueringsmappe, der tages i brug under evakuering.

Evaukeringsmappen indeholder:

  • En gul vest til evakueringslederen
  • En orange vest til samlepladslederen
  • En gul instruks på dansk og engelsk til evakueringslederen med angivelse af evakueringsområdet.
  • En orange instruks på dansk og engelsk til samlepladslederen med angivelse af nærmeste samleplads.

Samlepladser

I forbindelse med en evakuering skal man søge hen til en samleplads, hvor man vil modtage yderligere information.


Førstehjælp

Førstehjælpskasser

Førstehjælpskasser indkøbes og vedligeholdes af det enkelte institut eller den enkelte administrative enhed. AU har ikke en overordnet indkøbsaftale på området.

Hjertestartere

Du kan se placeringen af alle hjertestartere på Aarhus Universitet med billede og beskrivelse på www.hjertestarter.dk.

Størstedelen af hjertestarterne på Aarhus BSS er placeret udenfor, så der er adgang til dem døgnet rundt – også for offentligheden.

Som medarbejder opfordres du til at installere TrygFondens Hjerteløber-app, som blandt andet kan henvise til nærmeste hjertestarter.

Kurser i førstehjælp

Efter behov arrangeres der førstehjælpskurser for medarbejdere ved Aarhus BSS. Kontakt Bygningsservice, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for et førstehjælpskursus.