Ønsker du som forsker at indgå i et virksomhedssamarbejde? 

Forskning med eksterne samarbejdspartnere?

På AU spænder forskningen vidt både internt og eksternt i form af forskellige samarbejder. Men hvis du som forsker på AU vælger at rykke din forskning uden for AU, er der i forbindelse med din projektplanlægning visse juridiske rammer, der skal medtænkes. Disse juridiske rammer er sat i verden for at værne om forskningsfriheden, og omhandler både kommerciel og ikke-kommerciel forskning. Det er derfor vigtigt at have forventningsafstemt samarbejdet med sine eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis i relation til:

  • Projektstyring
  • Data og publikationer
  • Finansiering

Læs mere om de services, du kan få i relation til samarbejdsaftaler.

Find yderligere information om samarbejde ved de enkelte fakulteter: