Har du brug for juridisk rådgivning?

Hvis du ikke kan benytte AU’s fast track-aftaler, kan du få personlig juridisk rådgivning til at udforme, indgå og forhandle relevante aftaler til brug for dit forskningsprojekt.


Når du henvender dig til TTO

For at hjælpe dig bedst muligt, kan du med fordel give os en række relevante oplysninger om dit projekt, når du henvender dig til os. Fx ved at medsende: 

  • Projektbeskrivelse
  • Budget
  • Eventuelle bevillingsvilkår
  • Oplysninger om eventuelle behandlinger af personoplysninger (GDPR)

Sådan behandler vi din henvendelse
Når vi har modtaget din mail, får du en kvittering, og du vil hurtigst muligt blive kontaktet af en jurist, så I sammen kan aftale det videre forløb.

Tiden, fra du henvender dig, til du har en underskrevet kontrakt, afhænger bl.a. af projektets kompleksitet, antallet af involverede parter, parternes/partens responstid, og hvad der var forhandlingens udgangspunkt.

Bemærk, at din institutleder foretager den endelige godkendelse og underskriver aftalen.

GDPR - indgår personoplysninger i din forskning?

TTO hjælper dig også med udfærdigelse af relevante databeskyttelsesretlige aftaler, herunder aftaler om fælles dataansvar, databehandleraftaler, videregivelsesaftaler, og overførsler. 

For, at vi kan hjælpe dig bedst muligt med det, har vi brug for at kende de faktiske forhold i dit forskningsprojekt, herunder fx hvilke typer af personoplysninger, det drejer sig om, deling af personoplysninger med eksterne (data-flow), behandlingsgrundlag samt formålet(ene) med behandlingen af personoplysninger. Se her, hvad du skal have styr på før, under og efter dit forskningsprojekt.