Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed

Forskning er sammen med undervisning grundlaget for Aarhus Universitets virke, og alle universitetets forskere skal efterleve de basale principper for forskningsintegritet.

Vi værner om både universitetets og den enkeltes forskningsfrihed og kræver, at forskere med tilknytning til Aarhus Universitet lever op til ansvarlig forskningspraksis i alle forskningens faser: Planlægning, udførelse, dataadministration, publikation og formidling.