Nat-Tech HR

Nat-Tech HR varetager den daglige drift af HR-området på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. HR yder sparring, vejledning og rådgivning til ledere og medarbejdere samt varetager personaleadministrationen inden for bl.a. følgende områder: Rekruttering, herunder international rekruttering, ansættelseskontrakter, deltagelse i ansættelsessamtaler, sagsbehandling vedr. barsel, sygdom, orlov, refusion, bistand ved vanskelige personalesager, sygefraværssamtaler og konfliktsamtaler, MUS og seniorsamtaler, deltagelse i samarbejdsudvalg samt de årlige lønforhandlinger.


Du kan læse mere om de enkelte teams og områder samt finde alle Nat-Tech HR's medarbejdere herunder:

Kontakt:

Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: HR.Nattech@au.dk

Ved henvendelser ang. barsel, sygdom/fravær, det sociale kapitel (fleksjob, §56, virksomhedspraktik, løntilskud), samt aktindsigt, vil vi bede om, at I kontakter os via fraværsteamets funktionspostkasse: HR.Nattech.Fravaer@au.dk


Senior VIP

Varetager personaleadministration vedr. senior VIP (bl.a. adjunkter, forskere, tenure track adjunkter, tenure track forskere, lektorer, professorer).

Teamkoordinator

GEO, MBG og PHYS


BIO, CS og MATH

AGRO, CHEM og iNANO

FOOD og QGG

Supporteres af alle Senior VIP supportere

Kontakt: HR.Nattech@au.dkTAP

Varetager personaleadministration vedr. teknisk-administrative ansættelser og elever.

TeamkoordinatorTimeløn

Varetager personaleadministration vedr. timelønsansættelser - DTAP og DVIP, stipendiater og ulønnede relationer.

TeamkoordinatorFravær

Varetager sagsbehandling vedr. barsel, sygdom/fravær, det sociale kapitel (fleksjob, §56, virksomhedspraktik, løntilskud) samt aktindsigt.

TeamkoordinatorStudentermedhjælper


HR-partnere på institutter og centre

Faculty of Natural Sciences


Institut for Biologi (BIO)

Institut for Datalogi (CS)

Institut for Fysik og Astronomi (PHYS)

Institut for Geoscience (GEO)

Institut for Kemi (CHEM)

Institut for Matematik (MATH)

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG)

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

Faculty of Technical Sciences


Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG)

Institut for Agroøkologi (AGRO)

Institut for Bio- og Kemiteknologi (BCE)

Institut for Byggeri og Bygningsdesign (CAE)

Institut for Ecoscience (ECOS)

Institut for Elektro- og Computerteknologi (ECE)

Institut for Fødevarer (FOOD)

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (ANIVET)

Institut for Mekanik og Produktion (MPE)

Institut for Miljøvidenskab (ENVS)

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA)

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)


HR-partnere på øvrige enheder og funktioner

Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter


Biodiversitetsrådet


Nat Dekanatet og Fakultetssekretariatet


Nat-Tech Administrationscenter


Science Museerne


Tech Dekanatet og Fakultetssekretariatet