Nat-Tech HR

Kontaktpersoner i HR ved Nat-Tech

HR-partnerchef

Tværgående funktioner

Studentermedhjælpere

Specialistteamet (Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 for VIP og TAP)

Tovholder/HR-Partner

Team Tech (Vedr. HR og personalesager på Faculty of Technical Sciences og i Administrationscenter Nat-Tech)

Ved generelle henvendelse ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: HR.Tech@au.dk

Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet: Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-Partnere

Nat-Tech HR er organiseret således, at HR-partnerne er knyttet til bestemte institutter/centre/enheder. Du kan finde din HR-partner nedenfor. 

Team Nat (Vedr. HR og personalesager på Faculty of Natural Sciences)

Ved generelle henvendelse ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: HR.Nat@au.dk

Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet: Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-Partnere

Nat-Tech HR er organiseret således, at HR-partnerne er knyttet til bestemte institutter/centre/enheder. Du kan finde din HR-partner nedenfor. 

Institutter og centre

Institut for Matematik (MATH)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Biologi (BIO)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Institut for Datalogi (CS)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Institut for Fysik og Astronomi (PHYS)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Institut for Geoscience (GEO)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Kemi (CHEM)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Agroøkologi (AGRO)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Ecoscience (ECOS)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Fødevarer (FOOD)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (ANIVET)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Miljøvidenskab (ENVS)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Bio- og Kemiteknologi (BCE)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Institut for Byggeri og Bygningsdesign (CAE)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Institut for Elektro- og Computerteknologi (ECE)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Institut for Mekanik og Produktion (MPE)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR Partner

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG)

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Øvrige enheder

Science Museerne

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Nat-Tech Administrationscenter

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-Partner

Nat Fakultetssekretariat

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Nat@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk

HR-partner

Tech Fakultetssekretariat

 • Ved generelle henvendelser ang. HR og personalesager vil vi bede om, at I kontakter os via vores funktionspostkasse: 

HR.Tech@au.dk

 • Vedr. barsel, sygdom, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og §56 kontakt venligst specialistteamet:

Nat-Tech.HR.Team.Specialist@au.dk