Særlige Erasmus+ stipendier til lande udenfor Europa

Som medarbejder på Aarhus Universitet kan du søge et Erasmus+-stipendie  til ophold på forskellige partneruniversiteter uden for Europa. 

Stipendierne kan søges af ph.d.-studerende og fastansatte på AU. Ved nogle lande kan der dog være særlige krav til ansøgere. Ansøgningerne modtages løbende. 

Bemærk at udgifter, der går udover det bevilligede stipendie, skal dækkes af ansøger selv eller ansøgers afdeling/institut. 

Stipendierne udgør 180 EUR pr. dag, og et ophold skal som minimum vare fem arbejdsdage. Derudover kan der i nogle tilfælde tildeles stipendie til to ekstra rejsedage. Der udbetales også et rejsetilskud, der bestemmes ud fra afstanden. Se beløbet under de enkelte lande. Beløbene er faste beløb og udbetales uanset de faktiske udgifter.

Israel

Partneruniversiteter:

Stipendiet kan gives til enten undervisnings- eller træningsophold.

Libanon

Partneruniversiteter:


Stipendiet kan gives til enten undervisnings- eller træningsophold.

Fordeling af stipendier

Stipendierne uddeles ud fra et princip om spredning, således at ansatte fra så mange områder som muligt får del i midlerne. Desuden lægges der vægt på, om ansøger arbejder med internationale relationer på AU, og at undervisningsopholdet indeholder et internationalt fremtidsperspektiv.

Derudover vil ansøgere, der allerede har etableret kontakt til partneruniversitetet blive prioriteret.

Efter opholdet

Efter opholdet skal du udfylde et online evalueringsskema. Dette vil blive fremsendt automatisk efter endt ophold.

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet udbetales via intern ompostering til institut eller administrativ enhed efter endt ophold. For at stipendiemidlerne kan blive overført, skal du sørge for at sende afdelingens kontooplysninger, dvs. projektnummer, aktivitetsnummer og stedkode.

Bemærk at udgifter, der går ud over det bevilligede stipendium, dækkes af ansøger selv eller ansøgers afdeling/institut.