Særlige Erasmus+ stipendier til lande udenfor Europa

Aarhus Universitet kan via den international dimension i Erasmus+ tilbyde stipendier til ophold på forskellige partneruniversiteter udenfor Europa. 

Stipendierne kan søges af ph.d.-studerende og fastansatte på AU, På nogle lande kan der dog være særlige krav til ansøgere. Ansøgningerne modtages løbende. 

Bemærk at udgifter, der går udover det bevilligede stipendium dækkes af ansøger selv eller ansøgers afdeling/institut. 

Stipendierne udgør 180 EUR pr. dag, og et ophold skal som minimum vare fem arbejdsdage. Derudover kan der tildeles stipendium til to ekstra rejsedage. Oveni udbetales der et rejsetilskud, der bestemmes ud fra afstanden. Se beløbet under de enkelte lande. Beløbene er faste beløb og udbetales uanset de faktiske udgifter.

Israel

Partneruniversiteter:


Der er i alt seks stipendier til rådighed á 5 dage + rejsetilskud på 530 EUR. Stipendier kan gives til både undervisnings- eller træningsophold.

Libanon

Partneruniversiteter:


Der er ét stipendium á 5 dage + rejsetilskud på 530 EUR til rådighed. Stipendiet kan gives til enten undervisnings- eller træningsophold.

Vietnam

Partneruniversitet: Can Tho University

Ansøgere skal være fastansatte på Institut for Geoscience. Stioendierne kan søges af både videnskabeligt og administrativt personale. Kontakt venligst Thomas Nielsen for yderligere informationer.

Der er to stipendier til rådighed på hhv. 9 og 10 dage, derudover kan der gives yderligere stipendium til to rejsedage pr. deltager. Der ydes desuden et rejsetilskud på 1500 EUR pr. deltager.   

Besøget skal være afviklet inden  31.7. 2022.

Fordeling af stipendier

Stipendierne uddeles ud fra et princip om spredning, således at ansatte fra så mange hovedområder som muligt får del i midlerne. Desuden lægges der vægt på, om ansøger arbejder med internationale relationer på AU, og at undervisningsopholdet indeholder et internationalt fremtidsperspektiv.

Derudover vil ansøgere, der allerede har etableret kontakt til partneruniversitetet blive prioriteret.

Ansøgning og formalia

 

Ansøgninger modtages løbende. Du ansøger ved at at udfylde og indsende nedenstående skema med en kortfattet motivation for opholdet.

Du vil få svar på ansøgningen 1-2 uger efter ansøgning.

 

Inden opholdet påbegyndes, skal der foreligge et program, i form af en såkaldt Mobility Agreement, der er godkendt af ansøgers institut og partnerinstitutionen. Programmet skal bl.a. beskrive formål og udbytte af opholdet. Det er den ansattes ansvar at sikre sig, at værtsinstitutionen er indforstået med besøget.

Undervisningsprogrammet skal godkendes og underskrives af instituttet, værtsinstitution og ansøger og sendes til Internationalt Center.

Du vil også modtage en kontrakt på stipendiet pr. email. Kontrakten skal accepteres og returneres til Internationalt Center.

Efter opholdet

Efter opholdet skal du udfylde et online evalueringsskema. Dette vil blive fremsendt automatisk efter endt ophold.

Udbetaling af stipendiet

Stipendiet udbetales efter endt ophold. Du skal sørge for at der bliver indsendt kopi af rejseafregning fra Rejsud. Når dokumentation for rejseudgifter er indsendt, vil stipendiemidlerne blive overført til det pågældende institut på AU. For at stipendiemidlerne kan blive overført, skal du sørge for at sende afdelingens kontooplysninger, dvs. projektnummer, aktivitetsnummer og stedkode.

Bemærk at udgifter, der går ud over det bevilligede stipendium, dækkes af ansøger selv eller ansøgers afdeling/institut.