FAQ om Zoom og eksamen

Online mundtlig eksamen afholdes gennem videoplatformen Zoom. 

Her er de vigtigste links du kan orientere dig på: 


Sådan afholder du eksamen i Zoom ( se video)

Denne vejledning viser hvordan du sætter et Zoom rum op, som skal bruges til eksamen, via Brightspace.

Problemer med at se hele vejledningen? Prøv at opdatere siden. Hvis det ikke virker Tryk på "View It" og vælg "Watch It" og skift tilbage igen.  


Opsætning af mødet i Zoom og support

Er der et øverum? Så man kan teste Zoom som eksaminator og evt. lige prøve det med en kollega?

Der er muligt at deltage ved at installere Zoom-klienten. Det er også muligt at tilgå Zoom via Browser.

Hvem bliver en ’Host’/vært?

Det er altid kun eksaminatoren der får ’host’-rettighederne. Eksaminatoren får muligheden for at gøre censoren til ’co-host’, når censoren først er kommet ind i mødet. Dette vil sikre, at hvis eksaminatoren af en eller andet grund mister forbindelsen til mødet, får censoren automatisk tildelt ’host’-rollen.

Er venteværelset (waiting room) der automatisk. Hvor kan man se det?

Waiting room-funktionen er tilføjet under opsætningen af mødet. Hvis man er eksaminator og tilgår mødet, kommer man direkte ind i mødet. Alle andre, der forsøger at tilgå mødet, vil enten få en besked om, at mødet ikke er startet endnu (hvis eksaminatoren ikke allerede er kommet ind i mødet), eller at de er i et venteværelse, og de vil bliver lukket ind i mødet af ’hosten’/værten.

Er der passwords på alle møder?

Ja. Passwordet bliver tilføjet mødet under Opsætning.    

Hvordan logger man ind med SSO, og hvordan opdaterer man Zoom?

Opdatering af Zoom:

  1. Åbn Zoom Clienten på din computer. For at åbne programmet, søg i start menuen på ’Zoom’.
  2. Log ind ved hjælp af SSO (se eventuelt ovenstående guide)
  3. Klik på dine initialer øverst i højre hjørne af programmet
  4. Klik på ’Check for Updates’

Er der historik på chatbeskeder?

Ifølge DeiC gemmes historikken i chats ikke.

Kan der oprettes en eksamens-hotline til IT, så man ikke risikerer at sidde i kø?

Der er den almindelige IT-hotline – med rigelig bemanding, så vi undgår telefonkø.Spørgsmål i forbindelse med den studerende

Er de studerende på forhånd blevet instrueret i, hvordan Zoom-eksamen skal fungere?

Der er vejledninger til de studerende på AU Studypedia. Hvor der linkes til info omkring Online mundtlig eksamen samt Zoom vejledninger for de studerende.

Sørger IT-support for, at de studerende er teknisk parate inden eksamen?

Hvem flytter de studerende tilbage til venteværelset, når der skal voteres?

Det er eksaminatoren, der skal flytte studerende tilbage i venteværelset, da det er eksaminatoren, der har ’host’-rettighederne.    

Kan studerende tale sammen i venteværelset?

Nej. Studerende kan hverken se eller tale med hinanden i venteværelset.

Er der et krav, at de studerende skal filme rundt i lokalet for at bevise, at de er alene?

Nej, det er ikke et krav, men eksaminator har mulighed for at bede om det.

Hvad hvis der er to studerende i en gruppe, og de sidder i samme rum?

Det må de gerne, da der er tale om en gruppeeksamen.

Kan studerende dele skærm, og hvordan gør de det?

Vejledningen til skærmdeling findes halvvejs ned ad denne side.

Hvordan lukker man de studerende ud, når de er færdige med at blive eksamineret?

Information om, hvordan man lukker studerende samt censorer ind og ud af mødet findes her.    


Censor

Hvordan kommer censorerne ind?

Censorerne får tilsendt linket og passwordet til Zoom-mødet fra institutsekretærerne inden de relevante eksamener. Linket vil føre dem ind i venteværelset til eksamenen, hvor de vil blive lukket ind af eksaminatoren.

Skal censor deltage i Zoom-eksamen via Brightspace?

Nej.

Er der krav om, at censor deltager med video?

Udgangspunktet er, at censor deltager med video, med mindre andet er aftalt med eksaminator.    


Sikkerhed

Kan der opstå forsinkelser pga. tekniske problemer?

Ja, der kan altid opstå forsinkelse pga. tekniske problemer. Derfor bliver alle rådet til at læse de vejledninger, der er tilgængelige, grundigt igennem inden eksamenerne. Der er planlagt små pauser mellem hver eksamen, som vil hjælpe med at minimere eventuelle forsinkelser.

Hvad med sikkerheden i Zoom?

Der ligger information om sikkerheden i Zoom her.

Hvordan kontrollerer vi, at eksamen ikke bliver optaget?

Det er ulovligt at optage et møde uden de andre deltageres samtykke. De studerende kan altså påkalde sig en retlig reaktion, hvis de gør det.    

Hvordan kontrollerer vi, at de studerende ikke har kontakt til andre?

Eksaminator har mulighed for at bede den studerende panorere rundt i lokalet med sit webkamera i starten af eksaminationen. Hvis den studerende undervejs i eksaminationen virker distraheret, kan man evt. bede dem vise lokalet igen, bede dem vise deres mobil eller fjerne høretelefoner.    

Hvordan hænger det sammen med, at eksamen jo som udgangspunkt er offentlig?

Det fremgår af AU’s retningslinjer, at såfremt den studerende har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen.