Indkøbsaftaler for it-udstyr

Indkøbsaftalen

AU har igennem de seneste år haft egne rammeaftaler på indkøb af computere, hvilket har betyder, at vi har fået markant billigere priser, når vi har købt udstyr. Men det har også betydet, at der har været begrænsninger ift. hvad vi lovligt har kunne købe. Nu er AU også tiltrådt Moderniseringsstyrelsens aftale for tablets og kan derved dække behovet for tablets.

Igennem den seneste udbudsrunde er der  sikret rammeaftaler, der både er billigere  og mere fleksible end tidligere. Samtidigt understøtter de nye rammeaftaler 95% af alle indkøb af computere og tablets på AU. Desuden er rammeaftalerne stadig overholdt, hvis du vælger at købe kraftigere computere hos leverandøren på rammeaftalen.