Nat-Tech IT-webshop

Vær opmærksom på, at du ikke kan tilgå it-webshoppen, hvis du ikke er på AU's netværk. Det skyldes, at it-webshoppen indeholder information om priser, som ikke må kunne ses af andre end ansatte på AU.

Husk, at alt IT relateret indkøb, SKAL foretages igennem IT webshop. Dvs. du ikke må indkøbe IT udstyr udenom IT. Det gælder for såvel ordinære som eksterne midler. Hvis du har behov for udstyr, der ikke kan findes på webshoppen, skal dette udstyr blot noteres i kommentarfeltet. Vi henviser til Indkøbspolitik for Aarhus Universitet

Print/kopi- og multifunktionsmaskiner

Kontakt den lokale it-support, hvis I ønsker at købe en printer eller kopi- og multifunktionsmaskine. 

  • Læs om indkøbsaftalen for printer.
  • Læs om indkøbsaftalen for kopi- og multifunktionsmaskine.