Sådan får du VPN-adgang

VPN

Når du logger på VPN, har du samme beskyttelse, som hvis du sidder fysisk på Aarhus Universitet. Det vil sige, at din internetforbindelse er krypteret og dermed ’usynlig’, så den ikke kan aflures af andre.

Til videnskabelige medarbejdere

 • Du skal i videst muligt omfang bruge VPN, når du arbejder hjemmefra.
 • Vær dog opmærksom på, at du kun må benytte VPN, hvis du arbejder på AU-udstyr, dvs. udstyr, som du har fået udleveret af AU, fx din arbejdscomputer.
 • Hvis du ikke har mulighed for at arbejde på AU-udstyr, men i stedet arbejder fra en privat computer, må du ikke installere eller logge på VPN af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Hvis du pt. bruger din private computer, men har en (stationær) AU-computer på universitetet, må du som medarbejder gerne hente dit udstyr.
 • Hvis du laver fjernundervisning, bør du midlertidigt logge af VPN for at sikre den bedste brugeroplevelse. Vær desuden opmærksom på ikke at dele følsomme personoplysninger og fortrolige oplysninger, da data ikke er krypteret, når du ikke er logget på VPN.
 • Hvis du oplever problemer med fx online møder, kan det skyldes, at du er logget på VPN. Log af midlertidigt og log på igen, når mødet er slut.   

Til administrative medarbejdere

 • Du skal i videst muligt omfang bruge VPN, når du arbejder hjemmefra.
 • Vær dog opmærksom på, at du kun må benytte VPN, hvis du arbejder på AU-udstyr, dvs. udstyr, som du har fået udleveret af AU, fx din arbejdscomputer.
 • Hvis du ikke har mulighed for at arbejde på AU-udstyr, men i stedet arbejder fra en privat computer, må du ikke installere eller logge på VPN af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Hvis du pt. bruger din private computer, men har en (stationær) AU-computer på universitetet, må du som medarbejder gerne hente dit udstyr.
 • Hvis du oplever problemer med fx online møder, kan det skyldes, at du er logget på VPN. Log af midlertidigt og log på igen, når mødet er slut.  

Denne vejledning beskriver, hvordan du kan få adgang til en VPN-forbindelse som medarbejder på AU. Med en VPN-forbindelse kan du tilgå nogle af AU's services hjemmefra (fx adgang til fællesdrev), som ellers kun er tilgængelige, når du er på universitetets netværk.
 

Bemærk: For at kunne logge på VPN skal din AU-konto være tilknyttet totrinsbekræftelse (MFA).

Hvis din konto ikke er tilknyttet totrinsbekræftelsen, kan du finde en guide til opsætningen af totrinsbekræftelse her:


Sådan logger du på VPN fra din AU PC (Windows)

For at logge på VPN skal du have Cisco AnyConnect installeret. På AU PC'er (Windows) er Cisco AnyConnect som udgangspunkt allerede installeret. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, kan du følge vejledningen til, hvordan du gør, i afsnittet "Sådan installerer du VPN-klienten på en PC (Windows)".

Sådan logger du på VPN

1. Klik på den lille pil nede i proceslinjen i højre hjørne af skærmen.

2. Klik på Cisco AnyConnect ikonet. 

Hvis ikke du kan se ikonet, kan du søge på ”Cisco AnyConnect Secure Mobility Client” i startfeltet og åbne programmet derigennem i stedet.


3. I feltet skriver du ”remote.au.dk/” efterfulgt af det fakultet, du kommer fra. De forskellige fakulteter er: ”ARTS”, ”BSS”, ”HE”, ”ST” samt ”FA” for Fællesadministrationen.

4. Klik på Connect.


5. Indtast dit AU-ID efterfulgt af ”@uni.au.dk”.

6. Her indtaster du den adgangskode, som du bruger til at logge på din AU-PC med.

7. Klik på OK knappen.


Afhængig af, om du har valgt at opsætte totrinsbekræftelse med app’en eller SMS-kode, vil dit skærmbillede vise noget forskelligt. Begge muligheder vil blive gennemgået i det følgende.

8. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse via app’en, vil du modtage en notifikation, som du skal godkende.


9. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse via SMS-kode, vil du modtage en SMS-kode på din mobil.


10. Indtast SMS-koden i feltet.

11. Klik Continue.


12. Du kan nu tjekke, om du har forbindelse til VPN, ved at klikke på den lille pil i proceslinjen.

13. Klik derefter på Cisco AnyConnect ikonet.

14. Hvis du ser et grønt flueben på en hængelås, har du VPN-forbindelse.

Sådan installerer du VPN-klienten på en PC (Windows)

Hvis du ikke har adgang til VPN på din AU PC, skal du først installere Cisco AnyConnect klienten.

1. Vælg det fakultet du hører til.

2. Indtast dit AU-ID efterfulgt af ”@uni.au.dk”.

3. Indtast dit password, som er det samme, som du normalt bruger til at logge på AU's systemer.


Afhængigt af, om du har valgt at opsætte totrinsbekræftelse med app’en eller SMS-kode, vil dit skærmbillede vise noget forskelligt. Begge muligheder vil blive gennemgået i det følgende.

4. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse med app’en på din telefon, vil du modtage en logonanmodning, som du skal godkende.


5. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse med SMS-kode, vil du modtage en SMS-kode på din mobil.


6. Indtast SMS-koden i feltet.


7. Du kommer nu ind på en side, hvor du skal klikke på download knappen.


8. Herefter klikker du på “Next” og følger resten af installationsguiden for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.


9. Nu har du installeret Cisco AnyConnect klienten og kan tilslutte din PC via VPN. 

Sådan logger du på VPN fra din AU Mac OS

For at logge på VPN skal du have Cisco AnyConnect installeret. På AU PC'er (Mac OS) er Cisco AnyConnect som udgangspunkt allerede installeret. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, kan du følge vejledningen til, hvordan du gør, i afsnittet "Sådan installerer du VPN-klienten på en Mac OS".

Sådan logger du på VPN

1. Åben mappen ”programmer”

2. Find Cisco AnyConnect Client og dobbeltklik


3. I feltet skriver du ”remote.au.dk/” efterfulgt af det fakultet, du kommer fra. De forskellige fakulteter er: ”ARTS”, ”BSS”, ”HE”, ”ST” samt ”FA” for Fællesadministrationen.

4. Klik på Connect.


5. Indtast dit AU-ID efterfulgt af ”@uni.au.dk”.

6. Indtast din adgangskode.

7. Klik på OK


8. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse via app’en, vil du modtage en notifikation, som du skal godkende.


9. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse via SMS-kode, vil du modtage en SMS-kode på din mobil.

10. Tryk derefter ”continue”


11. Du er tilsluttet VPN når der er et grønt flueben på hængelåsen.


12. I statusmenuen i menulinjen kan du afbryde forbindelsen ved at klikke på disconnect.

Sådan installerer du VPN-klienten på en Mac OS

Hvis du ikke har adgang til VPN på din AU Mac OS, skal du først installere Cisco AnyConnect klienten.

1. Vælg det fakultet du hører til

2. Skriv som brugernavn dit AU-ID efterfulgt af ”@uni.au.dk”

3. Indtast derefter tilhørende password som bruges på andre AU-platforme.


Afhængigt af, om du har valgt at opsætte totrinsbekræftigelse med app’en eller SMS-kode, vil dit skærmbillede vise noget forskelligt. Næste step viser hvordan du skal bekræfte med hver af de to metoder:

4. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse med app’en, vil du modtage en logonanmodning, som du skal godkende.


5. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse med SMS-kode, vil du modtage en SMS-kode på din mobil.


6. Indtast SMS-koden i feltet.


7. Efter login, får du nu mulighed for at downloade Cisco klienten


8. Tryk tillad til at overføre filer fra remote.au.dk


9. Cisco AnyConnect klienten downloades, og herefter skal du trykke på den. Afhængigt af hvilken browser du bruger, finder du den her:


10. Start installationen ved at dobbeltklikke på ikonet


11. Kør trinene igennem for at gennemføre installationen


12. Når du kommer frem til denne side, er installationen gennemført og du er nu klar til at bruge VPN.

Sådan installerer og logger du på VPN-klienten på andre platforme

Installationsvejledninger og login med totrinsbekræftelse til konsulenter

Log på VPN med totrinsbekræftelse

For at højne sikkerheden ved VPN-adgang til AU's netværk er det besluttet, at der skal bruges totrinsbekræftelse (2-faktor validering).

Sådan bliver konsulenten tilmeldt totrinsbekræftelse

AU kontaktpersonen for den eksterne konsulent skal sørge for, at konsulenten er oprettet med mailadresse og mobiltelefonnummer. Kontakt din lokale it support vedrørende oprettelse.

Logon med totrinsbekræftelse

Ved logon vil konsulenten få tilsendt en kode pr. sms til det angivne mobiltelefonnummer. Denne kode skal indtastes ud over almindeligt brugernavn ext-xxx@uni.au.dk og adgangskode.

Installations- og loginvejledning til VPN for konsulenter