Sådan får du VPN-adgang

Denne vejledning beskriver opsætning af VPN til medarbejdere på AU. Med en VPN-forbindelse kan du tilgå nogle af AU's services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på universitetets netværk.

For at kunne logge på VPN skal din AU-konto være tilknyttet totrinsbekræftelse (MFA).

Hvis din konto ikke er tilknyttet totrinsbekræftelsen, kan du finde en guide til opsætningen af totrinsbekræftelse her:

Sådan logger du på VPN fra din AU-PC (Windows)

For at logge på VPN skal du have Cisco AnyConnect installeret. På AU-PC'er er Cisco AnyConnect som udgangspunkt allerede installeret. Hvis dette ikke skulle være tilfældet, kan du følge vejledningen til, hvordan du gør, i afsnittet "Sådan installerer du VPN-klienten på en PC (Windows)".

Sådan logger du på VPN

1. Klik på den lille pil nede i proceslinjen i venstre hjørne af skærmen.

2. Klik på Cisco AnyConnect ikonet. 

Hvis ikke du kan se ikonet, kan du søge på ”Cisco AnyConnect Secure Mobility Client” i startfeltet og åbne programmet derigennem i stedet.

3. I feltet skriver du ”remote.au.dk/” efterfulgt af det fakultet, du kommer fra.
De forskellige fakulteter er: ”ARTS”, ”BSS”, ”FA”, ”HE”, ”ST”.

4. Klik på Connect.

5. Indtast dit AU-ID efterfulgt af ”@uni.au.dk”.

6. Her indtaster du den adgangskode, som du bruger til at logge på din AU-PC med.

7. Klik på OK knappen.

Afhængig af, om du har valgt at opsætte totrinsbekræftelse med app’en eller SMS-kode, vil dit skærmbillede vise noget forskelligt. Begge muligheder vil blive gennemgået i det følgende.

8. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse via app’en, vil du modtage en notifikation, som du skal godkende.

9. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse via SMS-kode, vil du modtage en SMS-kode på din mobil.

10. Indtast SMS-koden i feltet.

11. Klik Continue.

12. Du kan nu tjekke, om du har forbindelse til VPN, ved at klikke på den lille pil i proceslinjen.

13. Klik derefter på Cisco AnyConnect ikonet.

14. Hvis du ser et grønt flueben på en hængelås, har du VPN-forbindelse.

Sådan installerer du VPN-klienten på en PC (Windows)

Hvis du ikke har adgang til VPN på din AU-PC, skal du først installere Cisco AnyConnect klienten.

1. Vælg det fakultet du hører til.

2. Indtast dit AU-ID efterfulgt af ”@uni.au.dk”.

3. Indtast dit password, som er det samme som du bruger til at logge på https://mit.au.dk/.

Afhængigt af, om du har valgt at opsætte totrinsbekræftelse med app’en eller SMS-kode, vil dit skærmbillede vise noget forskelligt. Begge muligheder vil blive gennemgået i det følgende.

4. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse med app’en på din, vil du modtage en logonanmodning, som du skal godkende.

5. Hvis du har tilknyttet totrinsbekræftelse med SMS-kode, vil du modtage en SMS-kode på din mobil.

6. Indtast SMS-koden i feltet.

7. Du kommer nu ind på en side, hvor du skal klikke på download knappen.

8. Herefter klikker du på “Next” og følger resten af installationsguiden for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.

9. Nu har du installeret Cisco AnyConnect klienten og kan tilslutte din PC via VPN. 

Sådan installerer og logger du på VPN-klienten på andre platforme

Installationsvejledninger og login med totrinsbekræftelse til konsulenter

Log på VPN med totrinsbekræftelse

For at højne sikkerheden ved VPN adgang til AU netværk er det besluttet, at der skal bruges Totrinsbekræftelse (2-faktor validering).

Sådan bliver konsulenten tilmeldt totrinsbekræftelse

Den, der er AU kontaktperson for den eksterne konsulent, skal sørge for at konsulenten er oprettet i AD med mailadresse og mobiltelefonnummer. Konsulenten modtager en SMS, hvor den skal benyttes som totrinsfaktor i VPN login. Kontakt venligst din kontaktperson på AU hvis du oplever problem med din totrinsbekræftelse.

Logon med totrinsbekræftelse

Ved logon vil konsulenten få tilsendt en kode pr sms til det angivne mobiltelefonnummer, der skal indtastes ud over almindeligt brugernavn ext-xxx@uni.au.dk og adgangskode.

Installationsvejledninger til VPN for konsulenter