Sådan får du VPN-adgang

Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af AU' services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på universitetets netværk.

Vejledninger til AU–ACCESS

AU-ACCESS VPN adgang kan KUN benyttes af studerende. . Det er altså ikke nødvendigt at kontakte IT-supporten for at få tildelt adgang.

Skal du benytte filer på dit AU-fildrev eller tilgå andre mere specifikke ressourcer, skal du benytte VPN for medarbejdere. Se vejledning nedenstående.

Du skal logge ind med au[AUID]@uni.au.dk - ex au123456@uni.au.dk - som brugernavn.

Login på Medarbejder VPN kræver totrinsbekræftelse - Se hvordan!

AU skifter system til totrinsbekræftelse

AU benytter fremover Microsofts Azure MFA løsning til totrins bekræftelse. Indtil dette er fuldt indfaset vil enkelte brugere fortsat kunne benytte den gamle NetIQ løsning til VPN. For vejledning til denne, se under punktet "NetIQ totrinsbekræftelse". Ved problemer anbefales det at opsætte Microsoft totrinsbekræftelse ved hjælp af nedemstående vejledninger. Når dette er opsat vil denne løsning blive benyttet i stedet for NetIQ til etablering af VPN forbindelse.

medarbejdere.au.dk/administration/it/sikkerhed/totrinsbekraeftelse/

Installationsvejledninger til medarbejdere på AU

Computer

Tablet

Telefon

Installationsvejledninger og login med totrinsbekræftelse til konsulenter

 

Log på VPN med totrinsbekræftelse

For at højne sikkerheden ved VPN adgang til AU netværk er det besluttet, at der skal bruges Totrinsbekræftelse (2-faktor validering).

Sådan bliver konsulenten tilmeldt totrinsbekræftelse

Den, der er AU kontaktperson for den eksterne konsulent, skal sørge for at konsulenten er oprettet i AD med mailadresse og mobiltelefonnummer. Konsulenten modtager en SMS, hvor den skal benyttes som totrinsfaktor i VPN login. Kontakt venligst din kontaktperson på AU hvis du oplever problem med din totrinsbekræftelse.

Logon med totrinsbekræftelse

Ved logon vil konsulenten få tilsendt en kode pr sms til det angivne mobiltelefonnummer, der skal indtastes ud over almindeligt brugernavn ext-xxx@uni.au.dk og adgangskode.

Installationsvejledninger til VPN for konsulenter