Sådan installerer du en printer og opsætter sikkert print

På denne side kan du finde vejledninger til installation af en AU-printer og sikker print. Vejledningerne er inddelt i PC, Mac og Linux. 


FollowME print - Mac og Windows

På Aarhus Universitet indføres der løbende FollowME print fra 2023


Har du FollowME print i dit område?

Det har du, hvis du mødes af en loginskærm som den nedenstående på din MFP (multifunktionsprinter), der er koblet op mod en FollowMe printserver.


FollowME på AU

På AU bruger vi til medarbejdere FollowME print, en Hybrid Cloud Print FollowME løsning fra Y-soft, kaldet HCP Ysoft cloud print, i daglig tale HCP Follow-ME.

Udskrivning til FollowME sker gennem HCP FollowME printkøen på din Windows eller Mac.
Printkøen bør være tilgængelig på din PC, hvis du vel at mærke er ansat i et område, hvor HCP-FollowME er opsat på multifunktionsprinterne.


 

Kan du ikke finde køen på din PC/Mac, og du vel at mærke er ansat i et område, hvor HCP-FollowME er opsat på multifunktionsprinterne, så kontakt din lokale support.


Frigivelse af print

Når du har printet til FollowME printkøen, kan printet afhentes ved en valgfri FollowME multifunktionsprinter (MFP).

Registrering af kort

Første gang du skal afhente print, skal dit adgangskort registreres i systemet.
Det gør du selv på FollowME multifunktionsprinteren.
Se også vejledningsplancher ved FollowME multifunktionsprinteren.

1. Scan dit kort og angiv dit AU bruger ID (AUxxxxx) og password. Kortet er nu registreret.

2. Frigiv printet ved at trykke på nedenstående ikon.

  På Ricoh MFP ser den sådan ud... >> 

3. Vælg det/de ønskede udskriftjobs og tryk på Print.


 

4. Log ud, når du har frigivet dit print.

Scan til mail og kopiering kan også udføres direkte efter login.

PC - Windows

Sådan installerer du en printer

 1. Find navnet på den printer, du vil installere (ofte står navnet på en label på printeren. Printeren er navngivet ved sin placering med bygningsnr. og lokalenr.)
 2. Klik på Install Printer-genvejen på din PC’s skrivebord. Har du ikke denne genvej, så skriv ”\\prt11.uni.au.dk” i adresselinjen i ”File Explorer”
 3. Du skal nu finde den printer, som du vil installere - Du kan evt. søge efter bygningsnr. i søgefeltet øverst til højre
 4. Når du har fundet printeren, dobbeltklikker du på den
 5. Når dialogboksen vises, er printeren installeret. Sæt den evt. til "default" (så du automatisk printer fra denne printer) ved at klikke på "Printer – Set as default Printer" i dialogboksen

Hvis du ønsker at installere flere printere, gentager du ovenstående procedure.

Installerer du en printer på en PC, der ikke er i Domæne, vil du blive bedt om at angive bruger ID og password. Angiv da venligst dit UNI bruger ID i formen AU"auid"@uni.au.dk - Fx. AU229706@uni.au.dk og angiv dit password. 

Opsætning af sikkert print til Konica

1.       Klik på Windows "Start" (nederst til venstre på skærmen).
2.       Vælg /søg efter "Devices and Printers" (På dansk: Enheder og printere).
3.       Højreklik på printeren og vælg "Printing Preferences" (På dansk: Udskriftsindstillinger).4.       Marker "Secure Print" i "Output Method" og indtast User-ID og Password.
5.       Klik herefter "OK"

Printeren er nu klar og vil tilbageholde alt print, til du frigiver det via printerens display. Se nedenfor, hvordan du gør det.

Frigivelse af Sikkert (Secure) print

Følgende vejledning er til, hvad du skal gøre på printeren – ikke din computer.

Gælder for C220, C280, C360 og C650:

 1. Tryk på knappen ”Boks” under displayet og vælg display-knappen "Brugerbakke for sikker udskrift"
 2. Indtast User-ID og tryk på display-knappen "OK". Indtast Password og tryk på display-knappen "OK"
 3. Vælg nu det/de jobs, du ønsker at udskrive
 4. Tryk "Start”

Gælder for C224, C2804, C364 og C654:

1.       Tryk på knappen ”Menu” øverst til højre.
2.       Tryk på display knappen ”Brugerbakke (Brg.bakke).
3.       Vælg ”Sikker udskrift” og log på med det Secure Print ID og password, du har valgt.
4.       Vælg nu det/de jobs du ønsker at udskrive og udskriv.

Gælder for C450i, C650i

1.       Tryk på display knappen ”Brg.bakke" eller "Boks”.
2.       Tryk på display knappen ”System".
3.       Vælg ”Sikker udskrift” og log på med det Secure Print ID og password, du har valgt.
4.       Vælg nu det/de jobs du ønsker at udskrive og udskriv.

Opsætning af sikkert print til Ricoh

1.       Klik på Windows "Start" (nederst til venstre på skærmen).
2.       Vælg /søg efter "Devices and Printers" (På dansk: Enheder og printere).
3.       Højreklik på printeren og vælg "Printing Preferences" (På dansk: Udskriftsindstillinger).
4.       Marker "Locked Print" i "Output Method" vælg "Details" og vælg "Windows Login Name" og indtast en 4-8 ciffers pin/password.

5.       Klik herefter "OK"

Printeren er nu klar og vil tilbageholde alt print, til du frigiver det via printerens display. Se nedenfor, hvordan du gør det.
 

Frigivelse af Sikkert (Secure) print

Følgende vejledning er til, hvad du skal gøre på printeren – ikke din computer.

Tryk på "Lynprint" (Engelsk menu: "Quick print release")

 

Vælg din bruger ID og indtast den pin/password du har opsat og tryk OK

Du kan nu frigive det/de jobs du har liggende

Opsætning af sikkert print til Xerox WorkCentre 78xx

Opsætning af Sikkert print med password på din PC

 1. Klik på Windows "Start" (nederst til venstre på skærmen).
 2. Vælg /søg efter "Control Panel" (På dansk: Kontrolpanel).
 3. Vælg "View devices and Printers (På dansk: Vis Enheder og Printere).
 4. Højre klik på printeren og vælg "Printing Preferences" (På dansk: Udskrifts indstillinger).


4.       Marker "Secure Print" i "Job Type" og indtast valgfrit Password.
5.       Klik herefter "OK".

Printeren er nu klar og vil tilbageholde alt print, til du frigiver det via printerens display. Se nedenfor, hvordan du gør det.


Frigiv sikkert print på printeren

 1. Tryk på knappen “Job Status”.
 2.  Klik på mappen med dit Bruger-ID. 
 3. Indtast kodeordet du valgte ovenfor og tryk herefter OK.
 4. Marker de ønskede print jobs og klik på ”Frigiv” eller ”Frigiv alle”.

 

Opsætning af sikkert print til Xerox AltaLink C80xx

Opsætning af Sikkert print med password på din PC

1. Klik på Windows "Start" (nederst til venstre på skærmen).
2. Vælg /søg efter "Control Panel" (På dansk: Kontrolpanel).
3. Vælg "View devices and Printers (På dansk: Vis Enheder og Printere).
4. Højre klik på printeren og vælg "Printing Preferences" (På dansk: Udskrifts indstillinger).

5. Marker "Secure Print" i "Job Type" og indtast valgfrit Password.
6. Klik herefter "OK". Printeren er nu klar og vil tilbageholde alt print, til du frigiver det via printerens display. 

Se nedenfor, hvordan du gør det.

 

 

Frigivelse af sikkert print

Hvis du har en Xerox Altalink C80XX, skal du gøre følgende på din printer.

 1. Tryk på "Jobs" 
 2. Vælg Secure Jobs 3. Vælg din mappe
 4. Indtast den kode du selv har valgt, da du opsatte sikkert print
 5. Frigiv det/de jobs du vil printe. 

 

Mac - MacOS

Sådan installerer du en printer

1. For at kunne printe fra din Mac, kræver det, at Mac'en er AU managed og på enten VPN eller AU klientnet.

2. Gå i "System Settings" og vælg "Printers & Scanners"


3. Klik på Add Printer, Scanner or Fax


4. Find den ønskede printer i oversigten og under "Use: Choose a Driver" vælger du Generic PostScript Printer. Klik på Add.

5. Printeren er hermed installeret. Ser du ikke nogle "Open Directory" printere i vinduet, vil du ikke kunne printe til en eksisterende printer, der er opsat lokalt. 

Opsætning af sikkert print på Xerox

Konfiguration af sikkert print og udskrift på Xerox

Linux

Sådan installerer du en printer - Linux

Åbn et Terminal vindue og skriv:

wget munki.au.dk/public/install_au_printer.sh
chmod +x install_au_printer.sh
./install_au_printer.sh

Scriptet installerer en printer med generisk driver/ppd-fil.
Hvis man vil udnytte flere options på printeren, så kan man tilføje en mere specifik ppd-fil.
Gå til Settings -> Printers -> Printer Details -> "Select from Database".

FollowMe Print - Linux

Åbn et Terminal vindue og skriv:

wget munki.au.dk/public/HCPFollowMe.sh
chmod +x HCPFollowMe.sh
./HCPFollowMe.sh

Når du står ved printeren, så ser det ud som for Mac og Windows -
se ovenstående omkring "FollowME print - Mac og Windows".

Computeren skal være forbundet til AU netværk. Det virker IKKE på Eduroam uden VPN


Opsætning på printeren

Nedenstående vejledninger er vejledninger til brug ude på selve printeren.

Opsætning af Scan til Email på Konica

Denne vejledning er til, hvad du skal gøre på printeren – ikke computeren.

a)  Scan til Email konto (LDAP/DS adressebogs opslag).

 -Gem evt. i den lokale adressebog.

b)  Scan til Email konto registreret i lokal adressebog.

c)  Scan til manuelt indtastet Email konto. 

____________________ 

a)  Scan til Email konto.

1.       Tryk på knappen Fax/Scan under displayet

2.       Tryk på Display-knappen "Søg/Søgning"

3.       Tast modtagerens fornavn og efternavn og tryk på display-knappen "Start Søgning"

4.       Marker modtageren.

a.       Hvis du vil gemme modtageren i den lokale adressebog, skal du nu trykke på

display-knappen "Registrer".

b.       Marker modtager(ne)  igen og tryk på display-knappen "OK"

c.       Tryk nu på display-knappen "Registrer/Gem".

5.       Tryk på "Start" knappen

Note: Vælg evt. oprettet Emailadresse som "One Touch / Foretrukne"... Se sidste afsnit 

b)  Scan til Email konto registreret i lokal adressebog.

1.       Tryk på knappen Fax/Scan under displayet

2.       Tryk på display-knappen "Adresse bog"

3.       Tryk på display-knappen som har første bogstav i fornavnet.

4.       Vælg modtager(ne)

5.       Tryk "Start" knappen 

c)  Scan til manuelt indtastet Email konto.

1.       Tryk på knappen Fax/Scan under displayet

2.       Tryk på Display-knappen "Direkte indt. "

3.       Tryk på Display-knappen "E-mail"

4.       Indtast Email adresse ("@" gemmer sig under "2". Tryk på display-knappen "Skift".)

5.       Tryk på "Start" knappen

Vælg oprettet Email adresse som "One Touch/ Foretrukne" på adressebogens forside...

Gælder kun for C220, C280, C360 og C650 (Bem: for alle xx4 modeller Se nedenfor)

1.       Tryk på knappen ”Funk./Tæller” til højre for displayet.

2.       Vælg derefter "Display punkt 1” fire gange!

(1. One-touch...,  1. Opret one touch...,   1. Adressebog...,  1. E-mail)

3.       Vælg modtager og tryk på Display-knappen "Rediger".

4.       Tryk på display-knappen "pil ned" og så display-knappen "Index"

5.       Marker nu display-knappen "Foretrukne" og tryk på display-knappen "OK"

6.       Tryk på knappen "Funk./Tæller" til højre for displayet for at afslutte...
 

Gælder for C224, C284, C364 og C654

1.       Tryk på knappen ”Menu" til højre for displayet

2.       Tryk så på Display-knappen ”Funktion" til højre.

3.       Vælg derefter "Display" punkt  1 fire gange!

(1. One-touch...,  1. Opret one touch...,   1. Adressebog...,  1. E-mail)

4.       Vælg modtager og tryk på Display-knappen "Rediger".

5.       Marker nu display-knappen "Foretrukne" og tryk på display-knappen "OK"

6.       Gå nu hele vejen ud af menuerne med ”Luk/OK”.
 

Opsætning af Scan til E-mail på Xerox WorkCentre 78xx

Indhold:

  • Opret E-mail lokalt på Xerox printeren (Maskinens adressebog).
  • Opsæt E-mail som favorit så den ligger på forsiden.
  • Find en AU-kontakt i Netværkets adressebog.

Opret E-mail lokalt på Xerox printeren (Maskinens adressebog)

Start altid fra forsiden: Tryk på hjem-knappen i venstre side på printeren. 

1.       Tryk på ”E-mail”

2.       Tryk derefter på ”Ny Modtager”

3.       Tilføj din E-mail og klik på Adressebogen 

 

 


4.       Vælg ”Opret ny kontaktperson”

5.       Tryk ”OK” (eller klik på adressekortet eller E-mail feltet for at rette. Skriv evt. dit navn i det øverste felt)

E-mail kontakten er nu oprettet 

Opsæt E-mail kontakt som favorit så den ligger på forsiden 

 1.       Tryk på ”E-mail” og vælg ”Maskinens adressebog” 

 

 

 

 

 

 

2.       Tryk på en kontakt og vælg ”Oplysninger”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Tryk på stjernen til højre for brugeren – og tryk herefter ”OK”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


E-mail kontakten vil herefter være opsat som favorit. 

Find en AU E-mail kontakt i Netværkets adressebog

 

 

 

 

 

 


1. Tryk på ”Søg” i den lokale adressebog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skift til ”Netværk” i venstre side 

3. Indtast et fornavn og efternavn (f.eks. ”Thomas Ehler”) og tryk herefter på ”Søg” 

4. Tryk på den ønskede modtager og vælg ”Til” eller ”Cc” for vedkommende. Tryk herefter ”OK”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du er færdig, så husk, at fjerne din mail fra startsiden: Tryk først på hjem-knappen og herefter på ”E-mail” knappen. Tryk herefter på din mail/navn og tryk ”Fjern”.

Opsætning af Scan til E-mail på Xerox AltaLink C80xx

Sådan gør du for at scanne fra printeren til din mail:

 

1. For at kunne scanne dokumenter til din, din kollegas eller en andens mail, skal du først gå ind på Email

 
2. Tryk på ”Manual Entry” for at skrive den mail ind du gerne vil scanne til.

 


Hvis den ikke automatisk popper op med det menu billede som set nedenfor, så skal du trykke på ”add Recipient” og så vil den komme frem.

3. Samme sted, som du taster den mail, du vil scanne til, kan du også vælge at tilføje mailadressen til adressebogen, så du hurtigt kan få fat i den, næste gang du vil scanne. Det gør du ved at trykke på den lille bog til højre for tekstboksen.Tilføj mail adressen til den lokale adressebog

 

1. Når du har trykket på den lille bog vil du få et nyt vindue, hvor der vil stå ”Create New Contact” eller ”Add to Existing Contact”, så trykker du på ”Create New contact”.

Nu skulle du gerne have en menu hvor du kan se den mail du har indtastet for lidt siden.

2. For at tilføje mailen til Favoritbogen, så du hurtigt kan gå ind og finde den igen, trykker du på stjernen, som er markeret på billedet og trykker ”OK” i øverste højre hjørne.

(For fremtiden vil du kunne finde mailen under ”Favorites” i stedet for at bruge ”Manual Entry”)

 


 

3. Nu skulle den mail, du har indtastet/Tilføjet til Favorit, gerne stå neden under ”Add Recipient” som set på dette billede. Når du er sikker på den/de mails står der, trykker du send.

 Sådan scanner du til USB på Xerox

Scan til USB på Xerox..