• Bankoplysninger

Indbetalinger foretages til:


Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

  • Kontonr. 0216 4069053238 
  • BIC/SWIFT: DABADKKK
  • IBAN: DK8502164069053238
  • P-nummer: 1014119171
  • CVR: 31119103

Husk at angive kundenr. og fakturanummer

Husk altid at angive KUNDENR. +FAKTURANUMMER i tekstfeltet for indbetalingen

Særlige bankformularer og attester

Udlevering af formularer og attester som f.eks. Financial Identification, W-8BEN mv. rekvireres via Debitorgruppen i Regnskab, på okodokumentation.oko@au.dk. Skriv også hertil, hvis du har behov for at få udfyldt formularer med oplysninger omkring AU’s bankforhold, så hjælper vi gerne med dette.

AU’s Serviceattest og Financial Identification kan downloades på hjemmesiden.

Ved forventede indbetalinger

...der ikke er udfærdiget en faktura på, vil det være en stor hjælp med besked til: postkassen:

I emnefeltet skrives beløbsafsender + beløb. Kontering (art, projekt og aktivitet) samt ønsket tekst på indbetalingen bedes ligeledes angivet.