Afregning for eksterne samarbejdspartnere og forsøgspersoner

For personer som ikke er skattepligtig i Danmark, foregår afregningen via en elektronisk blanket i systemet REEX. Når du logger på REEX får du automatisk adgang til den del af blanketsystemet, som du forventes at få brug for.

For personer som er skattepligtig i Danmark, foregår afregningen via AU’s afregningssystem RejsUd, hvor personen oprettes via denne formular. Efter oprettelsen, som tager op til tre dage, kan du på deres vegne foretage afregning i RejsUd på normal vis.

Vær opmærksom på, at personer fra Grønland og Færøerne er forpligtet til at betale dansk skat af eventuelle honorarer, hvorfor honoraret skal afregnes igennem Løn. Refusion af udlæg er skattefritaget, og skal afregnes via REEX.


REEX pixie vejledninger

 • Pixie nr. 1 - Introduktion til Summer University
  Blanketten anvendes for undervisere ved Summer University.
 • Pixie nr. 2 - Introduktion til udenlandske bedømmere i bedømmelsesudvalg
  Blanketten er til bedømmere, der har deltaget i et bedømmelsesudvalg i forbindelse med en ansættelse på AU.
 • Pixie nr. 3 - Introduktion til øvrige udenlandske samarbejdspartnere
  Blanketten anvendes i forbindelse med afregning af alle andre typer inviterede udenlandske samarbejdspartnere eksempelvis gæsteunderviserer, foredragsholdere, feltarbejde med videre.
 • Pixie nr. 4 - Introduktion til administrationsmodul, controlling og regnskab
  Vejledningen er målrettet regnskab (Rejsegruppen), økonomicentre og institutsekretærer.