Brugeroprettelse i Webshops ved AU

Med indsendelse af denne formular kan der oprettes adgang til:

  • AU Webshop/Sciencemuseernes Webshop
  • IT Webshop

Udfyldelse af denne brugeroprettelse skal kun ske efter forudgående aftale med brugerens nærmeste leder, som også automatisk modtager orientering ved indsendelse af formularen.

Bemærk at oprettelse i AU Webshop/Sciencemuseernes Webshop kræver, at brugeren har en anvisningsfuldmagt med specifik Webshop-rettighed. Har brugeren ikke dette, skal der udfyldes en fuldmagtsblanket, som vedhæftes denne formular længere nede. Oprettelse i IT Webshop kræver ikke anvisningsfuldmagt.

ny AU webshop

Anmodning om oprettelse/ændring/lukning
Stamoplysninger om brugeren

* Er du ansat ved Økonomi Arts og Aarhus BSS, skal du blot vælge ét af fakulteterne.
** Er du ansat i Administrationscenter Nat-Tech, skal du blot vælge ét af fakulteterne.

Rolletildeling
Fuldmagt

At blive oprettet som bruger af AU Webshop kræver anvisningsfuldmagt med specifik Webshop-rettighed. Har brugeren ikke dette, forudsætter oprettelse i Webshoppen, at en fuldmagtsblanket med afkrydsning i Webshop-feltet vedhæftes denne formular. Her finder du Fuldmagtsblanketten.

NB: Der bliver kun gemt én fuldmagtsblanket per person, uanset hvor mange systemer vedkommende har fuldmagt til. Hvis brugeren i forvejen desuden har andre fuldmagtsrettigheder, skal disse eksisterende fuldmagtstyper derfor også krydses af på den nye blanket, da de ellers bortfalder ved oprettelsen.

Oprettelse i IT Webshop kræver ikke anvisningsfuldmagt.

Orientering om oprettelse

Brugeren vil få adgang til at oprette produkter, der kan have økonomisk indvirkning på den pågældende enhed, og der vil automatisk blive sendt besked til den ansvarlige leder om denne oprettelse.
Send anmodning