Økonomi på Aarhus BSS

BSS ØKONOMI

BSS Økonomi står for den overordnede økonomistyring for hele fakultetet, og vores primære opgave er således at servicere fakultetet og fakultetets enheder (institutter, centre og medarbejdere) inden for økonomiområdet. Vi er beliggende i både Aarhus og Herning.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er man altid velkommen til at kontakte os!

Aarhus BSS Økonomi betjener fakultetets institutter og centre samt de fakultetsfælles enheder (dekanatet, administrationscentret, PhD-skolen mv.) i forhold til blandt andet budgetter (både projektbudgetter, institutbudgetter og det samlede fakultetsbudget), ledelsesstøtte til fakultetsledelsen, institutledelser mv. samt økonomisk administration af fakultetets ordinære og eksterne projekter.

Vil du vide mere om økonomimodellen på Aarhus BSS, klik her

Bogholderi og opgaver forbundet hermed varetages af AU Økonomi, Regnskab – se mere her.

Hvis der er spørgsmål vedrørende økonomi, er I altid velkomne til at kontakte os!

Power BI rapporter


Bemærk, at der er adgangsbegrænsning på nedenstående rapporter. Hvis du vil have adgang, bedes du kontakte Arts & Aarhus BSS Økonomi. 


Rapporten viser budgettet og forbruget på ordinære midler, herunder drift, DVIP og DTAP. Relevant for institutledelse.


Rapporten viser køb på ordinære midler fra it-webshoppen. Relevant for institutledelse.


Rapporten viser budgettet og forbruget på eksterne midler samt hjemtag. Relevant for institutledelse.


Rapporten viser detaljeret budget og forbrug på konkret eksternt projekt. Relevant for bevillingshavere.


Rapporten viser budget og forbrug for bygningsområdet. Relevant for teknisk chef og driftsinspektører.


Rapporten viser budget og forbrug for administrationscenter Aarhus BSS. Relevant for administrationschef og funktionschefer.


Rapporten viser inddækning af lønomkostninger vedrørende senior VIP eller administrative TAP via eksterne midler. Vælg eget institut og bevillingshaver ”on” ved brug på Aarhus BSS. Dette skal vælges aktivt første gang man bruger rapporten, da det er en AU-fælles rapport.