Bygningsområdet ved Aarhus BSS

Tabellerne herunder viser de projektnumre og aktivitetsnumre, der skal bruges til bygningsdrift og rengøring på Aarhus BSS.

Projekt og aktivitet er en tvungen dimension og skal altid påføres ved kontering i IndFak, RejsUd og Conference Manager.

Ved lønanvisning angives herudover også delregnskab og sted.

Bygningsdrift og rengøring

Projektnumrene nedenfor indikerer, hvilket driftsområde det er. Der er kun 2 aktivitetsnumre til disse projekter, som indikerer om udgiften vedrører bygningsdrift eller rengøring.

Bemærk venligst, at der er en separat konteringsvejledning til bygningsvedligeholdelse (artskonto 223011 og 223012), som kan ses her.

Stednavn Stednummer Delregnskab Projektnummer EAN-nummer Aktivitetsoversigt
Rengøring Universitetsparken 5091 1 29951 5798000419445 Skabelon 1
Rengøring Fuglesangs Allé     5091 1 29954 5798000419445 Skabelon 1
Rengøring Herning  5091 1 29955 5798000419445 Skabelon 1
Bygningsdrift Universitetsparken 5091 1 10835 5798000419445 Aktivitet 56898
Bygningsdrift Fuglesangs Allé 5091 1 10837 5798000419445 Aktivitet 56898
Bygningsdrift Herning 5091 1 10836 5798000419445 Aktivitet 56898